LaRouchePAC mobiliserar: Detroit för stort för att falla

Staden Detroit har satts i konkurs, helt odemokratiskt, för att krossas av bankerna. Det är den nya vändningen i bankpolitiken att direkt beröva människor sina livsbetingelser, medan bankernas spekulationssystem hålls vid liv. Detta spekulationssystem, som kunde ha eliminerats med Glass-Steagall, ges högsta prioritet med samma system som lanserats med Cypernmodellen. I USA finns Cypernmodellen med prioritet för den ”systemviktiga” derivatmarknaden inkorporerad i Obamas finansreform 2010 kallad Dodd-Frank. Lyndon LaRouche sa i sin webcast fredagen den 19 juli att ”om inte Glass-Steagall återinförs nu kan man kyssa USA adjö”. Flera hundra andra städer i USA är på väg in i samma situation som Detroit.

Det som händer pekar mot just det som LaRouche varnade för i ett uttalande den 15 februari i år, att finansoligarkin har ett nytt finanssystem i beredskap, där människor bara dumpas och bara de som är utvalda får tillgång till pengar. Han sa:

– De skulle dumpa Ben Bernanke, dumpa själva finanssystemet så som det nu ser ut, glömma systemet som de har åsidosatt, och sätta in sitt eget nya system. Vilket betyder att den enorma mängden med skulder, som skapats med hjälp av den monetaristiska hanteringen, skulle utraderas. De skulle byta ut det mot ett nytt finanssystem, som helt och hållet nonchalerar alla betalningsskyldigheter som är förknippade med det gamla! Vilket skulle betyda att majoriteten människor i världen skulle svälta ihjäl, snabbt.

LaRoucheaktivisten Bill Roberts från Detroit har i ett uttalande den 22 juli dragit igång den internationella kampanjen: ”Detroit är för stort för att falla”. Han pekar på att det är en krisförvaltare, som inte är demokratiskt vald, som den 18 juli satte Detroit i konkurs, vilket är den största stadskonkursen i amerikansk historia. Förvaltaren Kevyn Orr gjorde bara två dagar före konkursen en vänskaplig uppgörelse med storbankerna Bank of America och UBS, samt AIG, om att staden skall betala 75-80 procent av sin skuld efter förluster staden gjort på deras räntesvappar. Den uppgörelse – att nästan helt skriva ned stadens anställdas pensionsfonder – som Orr inte kunde komma fram till, genomdrivs nu med hjälp av konkursen. Så uppstod de falska rykten som sprids i finansvärlden att konkursen beror på för höga pensioner eller för starka fackföreningar.

Varifrån kommer då Detroits finansproblem, förutom den finanskris som lamslagit så mycket av den amerikanska reala ekonomin och inte löses eftersom bankerna håller hela amerikanska staten som gisslan? Bill Roberts vittnade, inför Detroits stadsfullmäktige för precis ett år sedan, att om inte Glass-Steagall återinförs, skulle Detroit drivas i konkurs av samma banker som genom bedrägeri, med hjälp av den förre, nu fängslade, borgmästaren, lurat på Detroit räntesvapparna. Finanstransaktionen var en fälla som slog till i finanskrisen då staten räddade AIG och bankerna men lät Detroit bli hängande med 13 procents ränta. Detroit har precis som tre fjärdedelar av alla amerikanska städer lurats att minska sina skuldkostnader genom exotiska finansiella instrument, som dragit in amerikanska städer i hundratals miljarder dollar i förluster genom manipulationen av LIBOR-räntan, den riktgivande ränta som riggades av de stora Londonbankerna.

Ordföranden för Detroits skolnämnd LaMar Lemmons uttalade sig om Kevyn Orr den 21 juli i en intervju med LaRouchePAC:

– Han är praktiskt taget en diktator. I Detroit har vi en fasciststat. … Bankirerna tas väl om hand, de rika, advokaterna … som kan skicka räkningar till staden på 1.000 dollar per timme. De gör miljoner på Detroits misär  samtidigt som de hotar pensionärerna.

Detroit har gått bakåt sedan sin befolkningstopp under 1950-talet på 1,7 miljoner, till senaste siffran från 2010 på 700.000. Lyndon LaRouche har gång på gång gått emot finansvärldens plundring av Detroits enorma produktionsapparat. I bilkrisen 2005 krävde LaRouche en ny ekonomisk politik för att med Roosevelts metoder återuppbygga USA och sätta Detroit i fullt arbete för att bygga de maskiner som behövs för det.

Bill Roberts pekar på att en domare har fastslagit att nedskärningen av pensionerna bryter mot delstaten Michigans konstitution, som säger att pensionerna skall skyddas. Även tillsättandet av finansförvaltare Orr strider mot konstitutionens regler om demokratiskt inflytande. Vad vi ser, skriver Roberts i sitt uttalande, är tillämpningen på precis den fascistiska politik som banken JP Morgan Chase förespråkade i sitt dokument den 28 maj i år. Där pekade JP Morgan Chase på att det finns ett för stort ”överskott på demokrati” i de europeiska konstitutionerna för att finansreformerna skall kunna genomföras.

Detroit krossas nu av bankerna precis som Grekland och de andra eurokrisländerna. Politiken bryter mot grundlagar, mänskliga rättigheter, humanism och all sund ekonomisk politik. Med hjälp av Cypernmodellen, och i USA Dodd-Frank, beslagtas pengar som företag och andra har på sina bankkonton. Med hjälp av odemokratiska konkursförvaltare, respektive IMF/EU/ECB-trojkans åtstramningsvillkor, kan statens pengar för välfärd och pensioner beslagtas. Samtidigt betalas pengar till de globala finansiella spelarna enligt de regler som diktatoriska konkursförvaltare bestämmer eller regler om att prioritera ”systemviktiga finansinstitutioner”, vilket skrivits in i internationella överenskommelser från G20, EU, osv.

Oligarkins system för hantering av bankkriser börjar komma på plats, inklusive JP Morgans krav på fascistisk diktatur. Om dessutom finansoligarkin nu bestämmer sig för att låta finansbubblorna brista genom att dumpa Bernanke och politik för massiv sedeltryckning, kan biljarder i skuldpapper utraderas och hela världens människor krossas som i Detroit.

Men nu mobiliserar LaRouchePAC för att rädda Detroit och i stället krossa bankoligarkins makt med hjälp av Glass-Steagall. Den amerikanska kongressen uppvaktas nu dagligen med det budskapet under de kommande veckorna av aktivister från LaRouchePAC. Detroits konkurs har fått politikerna där att förstå att det är bråttom. Andra städer i USA som utsatts för bankernas brottslighet kartläggs nu i en veckvis publicerad brottsrapport för att bredda mobiliseringen. Varje delstat och stad i USA har anledning att ta denna strid och med ett fokus på Glass-Steagall kan och måste den vinnas.

Detroit är för stort att falla!


Länkar:

Lyndon LaRouches varning den 15 februari översatt till svenska: http://larouche.se/artikel/larouche-dodlig-hyperinflation-eller-glass-steagall

Se videon LPACTV: Detroit: Test Case For Genocide (31 min)
http://larouchepac.com/node/27455

Se videon LPACTV: Interview with LaMar Lemmons III, President of the Detroit School Board (27 min):
http://larouchepac.com/node/27452

Campaign leaflet with Bill Roberts statement: “Detroit is Too Big to Fail: CRUSH WALL STREET, NOT THE AMERICAN PEOPLE”
http://larouchepac.com/node/27441

Weekly Crime Report Number One: State By State
http://larouchepac.com/node/27442

LaRouche Warned You About the Doom of Detroit in 2005:
http://larouchepac.com/node/27476