Sverige gisslan hos bankerna enligt Ulla Andersson i SvD

Vänsterpartiets viceordförande Ulla Andersson gör ett stort utspel för bankdelning i SvD idag den 20 juli! Med utgångspunkt från bankernas kvartalsrapporters ohemula vinster kräver Andersson en blocköverskridande bankkommission. Hon pressar Allianspartierna på deras passivitet och visar svenska folket var bollen nu ligger för att minska de höga bolånekostnaderna och försörja företagen med lån för investeringar och jobb.

Hon pekar på att hela nationen utpressas av bankerna och hennes första krav på åtgärder är en bankdelning. Hon skriver:

”De aktuella delårsrapporterna från bankerna pekar på ett allt större problem i samhället. Vår banksektor växer sig allt större och utgör nu drygt fyra gånger vår BNP, vilket är ohållbart. En grundläggande orsak till denna bankelefantiasis är att staten garanterar dess verksamhet. Med staten i ryggen lånar de fyra storbankerna själva billigare på marknaden och blir dessutom mindre granskade av sina långivare. Statens garantier innebär alltså en direkt subvention av storbankernas verksamhet motsvarande ca 30 miljarder/år enligt Riksbanken. Vår gemensamma verklighet är numer sådan att vi har en banksektor som är för stor för att tillåtas gå omkull och för stor för att rädda. En banksektor som med statsstöd i ryggen snedvrider konkurrensen och utgör ett hot mot den finansiella stabiliteten oavsett hur strikt reglerad den är.

Vänsterpartiet menar att vi inte kan låta detta fortgå. Sverige har hamnat i en gisslansituation. Den måste vi ta oss ur. Medborgare, skattebetalare och bankkunder såväl som hushåll och företag betalar ett alltför högt pris för banksektorns storlek och agerande. Det behövs därför en blocköverskridande bankkommission i Sverige så att vi kan ta oss ur gisslansituationen. Det behövs en politik som tar ett helhetsgrepp på situationen. De statliga garantierna måste bort eller åtminstone kraftigt minska. Samtidigt måste vi få fler lokala banker som sätter samhällsuppdraget före vinsten. Inte minst måste vi få till stånd en politik som innebär att inte de fyra storbankerna kan fortsätta suga ut sina kunder.

Vi har en rad förslag som skulle komma tillrätta med problemen; till exempel en bankdelningslag där bankerna tvingas dela upp sin verksamhet i en samhällsnyttig del med in- och utlåning till företag och hushåll och en särskild, där spekulation får ingå. På så sätt skulle skattebetalarna inte behöva garantera den spekulativa verksamheten.”

I Riksdagen har de borgerliga partierna, inte minst centerpartiets Annie Lööw, tagit till brösttoner om Vänsterpartiets kommunistiska bakgrund för att slå bort alla tankar på att ens peta på bankerna. Att de offrar småföretagare och bönder och låter ungdomens rekordarbetslöshet bara fortsätta, verkar inte bekymra dessa partier när Wallenbergs och Inter Alpha-banken Nordeas intressen håller emot. Den nya senatsmotionen i USA, där vänster och höger kan samarbeta om bankdelning, visar att bankdelning även kan stödas av borgerliga politiker som inte sitter i famnen på storbankerna. Det borde även Svenska Dagbladets så upphöjda näringslivsreportrar ta fasta på, eftersom de med all sin radikala kritik av banker aldrig vågat gå emot storbankerna och kräva bankdelning. Endast med hjälp av att tvärpolitiskt samarbeta med Ulla Andersson, genom att publicera hennes artikel, kan SvD låta en bred borgerlig opinion för bankdelning komma till tals.

Se rapporten från USA: http://larouche.se/nyheter/2013/07/20/ny-senatsmotion-for-glass-steagall-stods-av-ft

Läs hela SvD- artikeln på: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/tillsatt-en-bankkommission_8361816.svd