Kongressen stoppade Obamas vapen till Syrien

Sent på kvällen den 8 juli rapporterade Reuters att flera utskott i Kongressen har lagt NerObamas aviserade beväpning av de syriska rebellerna på is, för att förhindra att vapnen i själva verket stärker al-Qaida och andra extremistiska jihadgrupper. Enligt Reuters följer Kongressens beslut på utfrågningar bakom stängda dörrar i underrättelse- respektive utrikesutskotten.

Reuters skrev följande:
– Inget av det militära bistånd som USA aviserade för flera veckor sedan har nått Syrien, enligt en tjänsteman från ett arabiskt land och källor från den syriska oppositionen. Källorna uppgav att budgetmedlen, som regeringen begärt av Kongressutskotten att få använda för att betala för vapenleveranserna till Assads fiender, tillfälligt har spärrats.