5:e motionen för Glass-Steagall i italienska parlamentet

Ytterligare en Glass-Steagall-motion har lagts fram i italienska parlamentet. Den lades lades fram den 12 juni i senaten av Lega Nord-medlemmen Massimo Bitonci tillsammans med hela hans partigrupp på 16 medlemmar inklusive Bitonici. Innehållet i motionen som har nummer S820, finns ännu inte på senatens hemsida, men väntas likna den som lades fram i deputeradekammaren av ledamoten Caparini.

Detta var den femte motionen för bankdelning enligt Glass-Steagall i italienska parlamentet efter nyvalet tidigare i år. Den fjärde lades fram den 1 juli av 48 senatorer från det nyinvalda partiet Femstjärnerörelsen (M5S). Initiativtagaren senator Giuseppe Vacciano hade fått med sig nästan hela sin partigrupp i senaten (48 av de 50) på denna motion. Han presenterade motionen samma dag på partiet hemsida med en video med rubriken: Äntligen går M5S fram med en ny Glass-Steagall-lag för att skilja affärsbanker från investmentbanker”. Vacciano är regional representant i italienska centralbanken och beskriver i motionen de förslag på bankdelning som diskuteras internationellt.

Motionens text bygger på ett uttalande nyligen från Toskanas regionstyrelse och använder som exempel den krisande jättebanken Monte dei Paschi i Siena (MPS) på varför bankdelning behövs och hur det kan användas:
”Först granskar regeringen räkenskaperna för MPS-banken för avgöra vilka aktiviteter som är spekulativa och vilka som är normala för en affärsbank och därefter delas banken upp i två delar. När det är slutför får affärsbanksdelen pengar från regering för att garantera bankens insättare och krediter. Den andra delen sätts i ett ordnat konkursförfarande (varvid den största delen av skulderna elimineras).”

Motionen avslutas med vad en sådan lag innebär:
”Italien kan gå in i en ny era … Detta skulle också ha funktionen att dra landet bort från en kultur av lättförtjänta vinster från spel på marknaderna, en verklig kollektiv blindhet som drabbat lagstiftare över hela världen att det går att få välstånd utan uppoffringar från kortsiktiga satsningar på derivat och skapande av pengar ur intet. Den reala ekonomin och de med svett ihopsamlade besparingarna får inte slukas av den spekulativa finansvärlden. Därför är det mer än nödvändigt att en sådan kinesisk mur återuppbyggs som skiljer investmentbanker och de bankirer som berikar sig på insättare och sparare från de banker som lånar ut sina pengar till den reala ekonomin.”

Det finns nu fem motioner för Glass-Steagall i det italienska parlamentet: två i deputeradekammaren och tre i senaten. Förutom ovanståend två i senaten har förre finansiministern och numera senatorn och partiledaren Giulio Tremontin lagt fram en motion. I deputerade kammaren har motionerna lagts fram av Davide Caparini (Lega Nord) respektive Marco di Lello (PSI-PD).

Den 3 juli ställde sig också ett av Italiens största fackförbund bakom kraven på bankdelning i ett ”Manifest för goda finanser” presenterat av generalsekreteraren Susanna Camusso. Den kopplades dock ihop med EU:s bankunion.

Även i Spanien har radioprogramledaren Mitoa Campos, som arbetar med rörelsen ”Verklig demokrati nu!” (DRY), dragit igång en kampanj för bankdelning enligt Glass-Steagall. Enligt www.diariovasco.com reser hen nu runt och håller föredrag om detta där han jämför med krisen på 1930-talet och berättar om invandraren från Sicilien Ferdinand Pecora som blev åklagare i USA och ställde hela Wall Streets finanselit inför rätta.