Oppositionen mot Obamas Syrienkrig växer i Kongressen

Sedan president Obama offentliggjorde sitt beslut att öppet skicka vapen till den syriska oppositionen den 16 juni har flera motioner lagts fram i kongressen för att förhindra honom från att göra det. I motionerna argumenterar man att ett sådant beslut kräver Kongressens godkännande enligt Lagen för krigsfullmakter och USA:s konstitution. En motion som lades fram av ledamoten Walter Jones hotar med avsättning om presidenten börjar skicka vapen. Det har också rapporterats att ett rad utskott i Kongressen har avslagit förslag från regeringen om att finansiera beväpningen av den syriska oppositionen med medel som redan anslagits för andra underrättelseändamål.

Men president Obama har redan skickat vapen till den syriska oppositionen, inklusive vapen från Libyen, i samförstånd med Saudiarabien, Qatar, Förenande Arabemiraten, Turkiet och Jordanien i över ett år. Genom att göra det, har han redan gjort sig skyldig till brott som han kan avsättas för eftersom han bryter mot USA:s konstitution. Han har även brutit mot FN:s vapenembargo mot Libyen beträffande vapen som skickats från Libyen till Syrien.

Och John Kerry borde komma ihåg hur Kongressen, på 80-talet, stoppade finansieringen av den CIA-stödda högergerillan Contras i Nicaragua,. Dåvarande vicepresidenten Bush förlitade sig på sin goda vän prins Bandar bin Sultan av Saudiarabien för att i smygfinansiera Contras. Det är samma prins Bandar som finansierade de första två av 9/11-flygplanskaparna, när de anlände till USA. Och det är samma prins Bandar som nu är chef för de saudiska underrättelsetjänsterna och beväpnar al-Qaida i Syrien.

Obama och hans nuvarande chef för CIA John Brennan har använt samma metod som Iran-Contra för att först olagligt beväpna libyska milisen Islamic Fighting Group in Libya som är ansluten till al-Qaida och som drivs av Abdelhakim Belhadj och sedan för att beväpna den av al-Qaida dominerade oppositionen i Syrien. Författarna till boken "Benghazi: The Definitive Report" påpekade följande:
- Från Oliver North till John Brennan är det bara så systemet fungerar oberoende vilken parti som leder regeringen. De döda kropparna de lämnar bakom sig ... är vid dagens slut bara sidoskador i ett krig som bekämpas av dem som har politiska ambitioner.

Tre artiklar som publicerades nyligen i Reuters (18 juni) och i New York Times (22 juni samt 29 juni) bekräftar numera det som LaRoucherörelsen har påstått i flera månader: Obamas regering har smugglat vapen från Benghazi till Syrien, flera månader innan terroristanfallet på den amerikanska konsulatet och CIA:s anläggning den 11 september 2012.

Kritikstormen mot Obamas Syrienpolitik fortsatte med en utförlig artikel i den halvofficiella tidningen om kongressen The Hill som beskriver president Obamas beslut att tillhandahålla vapen till "godkända beväpnade oppositionsgrupper" som bekämpar Syrien. Den artikeln borde ha lett en åsiktsförändring hos en betydande andel av ledamöterna i amerikanska representanthuset. Artikeln pekar på de olika lagförslagen, inklusive den av Walter Jones, som har lagts fram jämte en presskonferens som ägde rum förra veckan med fyra ledamöter som motsätter sig större amerikansk militär inblandning i Syrien.

Motionen (http://jones.house.gov/sites/jones.house.gov/files/H.%20Con.%20Res.%2040...) framlagd av den republikanske kongressmannen Walter Jones från North Carolina den 20 juni 2013 förbjuder att krigsmakten används av presidenten mot Syrien utan Kongressens godkännande.

I ett pressmeddelande som offentliggjordes nästa dag anförde Jones följande:
- Vi kan inte fortsätta att slösa amerikanska pengar och riskera amerikanska liv i utlandet utan att kongressen ger sitt godkännande genom en omröstning, och fortsatte:

- För länge har lagstiftarens ansvar att godkänna användning av militärmakt försummats. Det är dags att vi upprätthåller konstitutionen som gör det klart och tydligt i 1 artikeln 8 sektionen att endast kongressen besitter makten att förklara krig. Brott mot denna princip från presidentens sida skulle otvivelaktigt utgöra ett brott som man kan avsättas för.

Läs mer på engelska om avslöjandena om Obamas krigsbrott på: http://larouchepac.com/node/27204 samt om motionerna i kongressen http://larouchepac.com/node/27067 http://larouchepac.com/node/27103