F.d. Reagantjänsteman: "Washington rusar mot Tredje världskriget"

Paul Craig Roberts, före detta tjänsteman i Reagans finansdepartement, har publicerat ännu en stark varning för att Obamas regerings strävan efter ett ingripande i Syrien skulle kunna utrota mänskligheten. Lyndon
LaRouche beskrev hans argument som rimligt, och anmärkte att det krävs mod för att så klart och tydligt säga som det är.

Roberts påpekade [1] följande i samband med Obamas uttalande om en röd linje:
- Alla som kan tänka visste omedelbart att Washington skulle förfalska falska uppgifter om att Assad hade använt kemiska vapen, precis som Washington genom utrikesminister Colin Powell i Förenta Nationerna förde fram den avsiktliga lögnen att Saddam Hussein hade massförstörelsevapen i Irak.

Roberts sågar idén om att detta utgör användning av ett massförstörelsevapen:
- Även om det är synd med varje dödsfall i krig, är frågan om man verkligen kan säga att 100-150 dödsfall utgör "massförstörelse"? Enligt försiktiga uppskattningar har 93 000 personer omkommit i den av USA understödda utländska legosoldatsinvasion av Syrien, av vilka 150 dödsfall uppgår till 0,0016 %... Med andra ord, 99,998 % av dödsfallen gick inte över den röda linjen. Men det gjorde 0,002 (avrundat) procent.

Han fortsätter med att fråga:
- Varför skulle Assad använda förbjudna massförstörelsevapen för att döda bara 100-150 legosoldater, när hans armé sopar bort de amerikanska legosoldaterna utan att använda gaser och när Assad vet att användning av gaser innebär att den amerikanska armén kommer att sättas in mot honom?

Han citerar de ryska uttalanden om att Obama ljuger samt påstår att Ryssland och Kina är de verkliga målen och att de är medvetna om det.
- Om Syrien faller så vet Ryssland och Kina att Iran kommer att falla därefter, och de vet att de kommer att följa efter Iran.
- Det finns ingen annan förklaring på varför Washington omringar Ryssland med robotbaser samt omringar Kina med flottbaser och flygbaser. Både Ryssland och Kina håller nu på att förbereda sig för kriget som de ser som oundvikligt.

Även om Roberts felaktigt ser drivkraften som en amerikansk strävan efter global hegemoni har han rätt i följande iakttagelse om detta:
- Därmed sätter man ovetande amerikaner mot två länder med vätebomber vars sammanlagda befolkning är fem gånger större än USAs. I en sådan konflikt dör alla.

Han avslutar med följande:
- Med tanke på den absolut vansinniga regeringen i Washington blir det ett underverk om mänskligheten existerar år 2020. Alla bekymmer om framtida underskott i sjukvården och socialförsäkringen är meningslösa. Det kommer inte att finnas någon här för att ta emot transfereringarna.

Länkar: [1] http://www.paulcraigroberts.org/2013/06/17/washington-is-insane-paul-cra...