JPMorgans klartext: Nu behöver bankerna fascism!

Bankjätten JPMorgan Chases har inte bara startat ett bitskt motstånd mot bankdelningslagen Glass-Steagall i Delawares delstatsparlament där en stödmotion behandlas. I en 16-sidig rapport från London skriver man att Europas författningar har för mycket demokrati för bankernas krislösning. Detta är en signal från en av de institutioner som stödde fascism som krislösning på 1930-talet, att de anser att nu är det dags igen!

Under Lyndon LaRouches fredagstal den 21.6 kom investmentjätten JPMorgan Chases öppna motstånd mot en stödmotion för bankdelningslagen Glass-Steagall i Delawares delstatsparlament, upp till diskussion. Företrädare för banken var personligen på plats vid förhandlingarna i delstatsparlamentet och formligen hotade parlamentarikerna med olika konsekvenser som en ny amerikansk bankdelningslag skulle få för östkuststaten tillika internationella bankparadiset Delaware. Samtidigt som banken går till motoffensiv avslöjas att bankens alternativ till bankdelning är fascism.

LaRouches frågeställare pekade på en 16-sidig rapport från JPMorgan Chase från 28 maj med titeln "The Euro Area Adjustment: About Halfway There" ("Justeringen av euroområdet: Ungefär halvvägs").

I rapporten står, att trots stålbad med dödsfall som följd i Grekland och andra euroländer är euroområdet endast halvvägs igenom justeringsperioden, så åtstramningarna kommer förbli ett inslag i landskapsbilden "under mycket lång tid". Det oroväckande nya inslaget i rapporten är dock påståendet, att problemet med påtvingade åtstramningar inte enbart gäller budgetdisciplin, utan att det finns för mycket demokrati i vissa europeiska länder i dag jämfört med Sydeuropas fascistiska författningar på 1930-talet. I rapporten står:

"I krisens tidiga skede trodde man, att de problematiska kulturarven i stort sett var ekonomiska: Överbelånade stater, banker och hushåll, inbördes realväxelkursstörningar och strukturell tröghet. Med tiden har det dock tydliggjorts, att det även finns problematiska kulturarv av politisk natur. De författningar och politiska system, som upprättades i de södra utkanterna i fascismens spår, uppvisar en rad inslag som inte förefaller vara lämpade för områdets fortsatta integration".

Författarna David Mackie och Malcolm Barr från JPMorgan Chase förklarar: "Utkantens politiska system upprättades i diktaturers spår och preciserades av dessa erfarenheter. Författningarna tenderar uppvisa starkt socialistiskt inflytande, vilket återspeglar den politiska styrka partier till vänster intog efter fascismens fall"...

"De politiska systemen i utkanterna uppvisar typiskt flera av följande drag: Svag verkställande makt; svag centralstat gentemot regioner; grundlagsskyddad arbetsrätt; samförståndssträvande system som gynnar politisk kohandel och rätten att protestera om ovälkomna förändringar drabbar den politiska status quo. Krisen har avslöjat detta politiska arvs tillkortakommanden. Länder i utkanten har endast delvis lyckats skapa ekonomiska och budgetreformplaner, detta pga, att regeringar hindras av författningar (Portugal), mäktiga regioner (Spanien) och populistpartiers uppgång (Italien och Grekland)".

Detta är JPMorgans klartext, att fascismen behövs för att tvinga fram de åtstramningar Europa endast gjort "halvvägs". Detta är också anledningen till att LaRouches ultimatum, "Vi behöver inte Wall Street! Lägg ned det"! är det brådskande ärende som bankdelningslagen Glass-Steagall måste ta itu med.

Stödmotioner likt den i Delaware finns nu i 22 amerikanska delstatsparlament, varav fyra redan klubbats igenom med bred majoritet, så Wall Streets utblottade skojare har all anledning att svettas. JPMorgans typiska motargument i Delaware var, att "Glass-Steagall ju ändå aldrig kommer gå igenom". Om det nu är så, varför är de då så angelägna att stoppa fortsatta stödmotioner?