Hungersnöd i Europa och USA

I spåren av finanskollapsen och samtliga institutioners oförmåga till adekvata lösningar, sveper en arbetslöshetsvåg av magnitud över den transatlantiska regionen och i dess skugga följer en utbredd, och ständig ökad, matosäkerhet. I och med att både EU och USA envisas med att rädda bankerna till varje pris, och nu med den i USA redan lagstiftade Bail-in (genom Dodd-Frank reformen 2010) metoden som Cypern blev påtvingat, blir bilden allt tydligare av den egentliga avsikten med att värdera derivat högre än människor.

Den årliga rapporten från Internationella arbetsorganisationen (ILO), "World of Work", kopplar stigande arbetslöshetssiffror med en ökad risk för social instabilitet och politiska explosioner. Om de psykologiska effekterna av minskade arbetsmöjligheter skriver ILO att:
"I avancerade ekonomier, har perioderna för arbetslöshet förlängts och den ökade svårigheten att få jobb har lett till att den arbetssökande har blivit allt mer omotiverade och ställer sig till slut helt utanför arbetsmarknaden. Detta kan försvaga tidigare stabila samhällen då chanserna till att avancera inom bra jobb försvinner och att även en förhöjning i levnadsstandarden snarare har blivit ett undantag än en regel."

Sedan 2007 har fler än 2.7 miljoner jobb försvunnit från marknaden vilket gör att det totalt går ca 20 miljoner arbetslösa i hela EU och fler kommer det att bli. Spanien står ensamt för 30 % av dessa siffror där man har en inhemsk arbetslöshet på 37 % (motsvarar 6.2 miljoner människor). Till följd av detta kommer matbrist. Man beräknar att 4 av 10 barn lider av undernäring i landet och att 1 av 4 äldre personer också är undernärda. Totalt i hela Europa beräknas 33 miljoner befinna sig i riskzonen för att hamna i matbrist och undernäring.

USA följer samma idé om att sätta "pengar framför människor". När Obama signerade Dodd-Frank 2010 under täckmanteln att det skulle reformera Wall Street och universalbankerna i syfte att skydda konsumenten, fattade han ett medvetet beslut om att även skriva under på den amerikanska befolkningens död. International Human Rights Clinic (IHRC) gav ut en rapport nyligen där de konstaterar bland annat att mellan 2007 och 2011 räknades 14 miljoner amerikaner till dem som befinner sig i "matosäkerhet", dvs. de vet inte varifrån deras nästa måltid skall komma från - inhandlat själv, via matkupong, bistånd eller ingen måltid alls. Vid kartläggningar av den utbredda hungersnöden i USA befanns 50 miljoner människor numera gå hungriga, varav 17 miljoner är barn. Vad detta innebär är att 1 av 6 personer får otillräckligt med föda varje dag.

Samtidigt funderar styrande i USA att utöka sitt budgetsparande och göra nedskärningar på omkring 4 miljarder per år under en femårsperiod i det statliga matkupongsprogrammet, SNAP. Budgeten ligger för närvarande på 80 miljarder dollar/år och har redan nu stora brister.

Så, är detta tack vare lata sydeuropéer som har dålig koll på sin ekonomi? Eller "dumma amerikaner" som fått sina lån godkända trots otillräckliga inkomster? En "skyll dig själv" attityd till problemet är samma sak som att godkänna det faktum att denna typ av politik är helt okej. Det är dessutom otroligt naivt. Dessa seglivade myter är det dags att en gång för alla slå hål på, annars kommer vi att ha samma inställning när krisen breder ut sig i ännu större omfattning i Sverige?

Det är bara att konstatera faktum att inse att detta är en folkmordspolitik som systematiskt gallrar ut världens befolkning från 7 miljarder ner till "hanterbara" 1 miljard eller färre.Systemet i sin nuvarande form, går inte att rädda och om detta folkmord skall förhindras så får mänskligheten under inga premisser tillåta försök att göra det heller.

LaRoucherörelsen i Sverige har sedan 2008 haft en internationell kampanj för att återinföra en bankdelningslag i likhet med Franklin Roosevelts Glass-Steagall Act. Detta är den enda påvisade lösningen som finns tillhanda. Bankdelning är inte en simpel reform inom systemets ramar, utan början till en systemförändring. Om vi vill ha en framtid måste denna lag genomföras omedelbart, annars kan du sluta planera för framtiden nu, för den kommer inte finnas.

Upploppen i Husby är bara en försmak på den sociala oron: http://www.larouche.se/artikel/bilbrander-medborgargarden-ar-detta-borja...

Dodd-Frank is out to kill you: http://www.larouche.se/nyheter/2013/05/30/obamas-finansreform-inneholl-d...

Trestegslösningen: http://larouche.se/artikel/krav-en-bankreform-med-tre-steg