Jonas Sjöstedt om Glass-Steagall i Expressenintervju

I en intervju med Expressen sa Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt  bland annat:

- Bankdelningen är viktig. Därför att mer och mer av bankernas verksamhet i dag är spekulation som inte har koppling till lån till investeringar för enskilda eller för företag. Vi subventionerar i dag den spekulationen genom att vi garanterar bankernas inlåning, vi ger dem lägre ränta. Riksbanken bedömer värdet av den här garantin till 30 miljarder per år. Hälften av bankernas vinster efter skatt bjuder vi dem på för vi tar över deras risk.

- Jag menar att när det gäller bankverksamhet så måste den fungera i en utvecklad ekonomi, det måste samhället garantera när det gäller insatta pengar, lån till småföretag. Men när det gäller finansiell handel så ska vi inte underblåsa den med våra garantier. Därför föreslår vi att bankerna delas i en bankdel och i en spekulationsdel och spekulationsdelen får klara sig själv, utan våra garantier. Det här har funnits och fungerat i USA, i årtionden innan det avvecklades, vilket var inledningen på ökad finansspekulation. Det diskuteras i Storbritannien, det diskuteras i Schweiz. Vi har varit pionjärer för att föra fram det här i Sverige.

Helt rätt om bankdelningen. Extra bra i kombination med vad partikamraten Gustafsson sa i Europaparlamentet nyligen. Nu vill vi se att vänstern släpper det gröna pratet och blir pionjärer i Riksdagen även för kreditsystemet. Steg 1 är Glass-Steagall, och utan det går det inte att komma ur krisen. Vänsterpartiet ska ha den äran för att de som första parti i Riksdagen stödde bankdelning. Det finns dock minst två steg till som måste förstås, föreslås och genomföras. Pionjärer i Sverige var för övrigt EAP som var det enda parti gick till val med det som valfråga senast.

Läs hela intervjun här.

Läs våra tidningar från valkampanjen 2010 om Glass-Steagall här och här (det gick ut i 100 000 ex).

Läs proletärens syn på att Vänsterpartiet blivit förnuftigare här.