Jordens försvar diskuteras i Spanien

Den 7-8 maj hölls en i pressen närapå ouppmärksammad konferens i Tres Cantos utanför Madrid, Spanien arrangerad av teknologikoncernen Elecnor Deimos Space. Deltog gjorde experter från flera länder samt från ESA:s Space Situation Awareness, SSA-programmet, för en diskussion om beredskapen vad gäller asteroidförsvar och behovet av fördjupat internationellt samarbete. Meteornedslaget i Tjeljabinsk den 15 februari ses som vändpunkten och forskarna hoppas, att detta kommer leda till ökad uppmärksamhet kring nödvändigheten att inte bara bevaka, utan utveckla medel för att kunna avleda eller oskadliggöra sådana föremål innan de träffar jorden. Folk från SSA hoppas kunna utveckla kapaciteten att integrera europeiska inrättningar som automatteleskop i ett koordinerat och effektivare system för dessa så kallade NEO, objekt i jordens närhet. Ett sådant system skulle kunna erbjuda bevakning av natthimlen och avancerade varningar för eventuella nedslag:

"Det återstår fortfarande mycket att göra, exempelvis inom datamodellerna för effekterna av ett nedslag, hur luftsmällar skiljer sig från markträffar, kinetiska från explosiva försvarssrategier och mycket mer", säger Gerhard Drolshagen som jobbar med SSA. "Målet är att utveckla planer som kan vägleda oss inom den nuvarande och framtida NEO-forskningen".

"Utifrån det kan vi samarbeta med befryndade myndigheter, forskare, näringsliv och internatiolla organisationer som FN, för att kunna erbjuda regeringar och beslutsfattare handfasta alternativ", säger SSA:s projektledare Nicolas Bobrinsky. "Händelser som tjeljabinsknedslaget visar, att NEO-hotet inte enbart är teoretiskt och att vi måste investera i praktiska åtgärder i dag, för att möta morgondagens hot".

"Av vikt är att bli varse NEOs nuvarande och framtida positioner och bedöma möjliga konsekvenser", säger Detlev Koschny, chef för SSA:s NEO-verksamhet. "Än viktigare är att utreda om och hur varningar, lindring av skadeverkningar och eventuella avvärjningsmanövrar kan genomföras. Det är av vikt, inte bara för Europa, utan även för resten av planeten".

Detta är det första institutionella gensvaret från europeiskt håll på dåvarande ryske Natoambassadören Dmitrij Rogozins öppna inbjudan till världens rymdfartsländer från oktober 2011, att bidra till det ryssarna kallar Jordens strategiska försvar (Strategic Defense of Earth - SDE). SDE är inte bara nödvändigt för att försvara jorden mot NEOs, det är världsekonomins chans att mobilisera de resurser som fortfarande står till förfogande till något konstruktivt och det gyllene tillfället för USA och Ryssland att vända konfrontationskursen mot ett globalt samarbete för mänsklighetens bästa.

Här finns mer länkar om ESA:s arbete för att försvara jorden mot NEO: http://www.esa.int/Our_Activities/Operations/Space_Situational_Awareness/After_Chelyabinsk_European_experts_assess_asteroid_options

Läs om ESA:s nya centrum för att upptäcka hotfulla asteroider: http://www.esa.int/Our_Activities/Operations/Space_Situational_Awareness/Watching_for_hazards_ESA_opens_asteroid_centre

Länk till ESA:s NEO-sida: http://www.esa.int/Our_Activities/Technology/NEO

Länk till ESAs sida för rymdhot: http://www.esa.int/Our_Activities/Operations/Space_Situational_Awareness

Kampanjsida för rymdfrågor på denna hemsida: http://www.larouche.se/fran-manen-till-mars

LaRoucherörelsens hemsida för videor och artiklar om Jordens försvar: http://larouchepac.com/thesde