Glass-Steagall nu även i Senaten

Den 17 maj 2013, på 80-årsdagen av beslutet att införa Glass-Steagall 1933, lades en motion fram i den amerikanska kongressens senat om att återinföra lagen. Motionen kallas SB 985. Den lades fram av den demokratiske senatorn från Iowa Tom Harkin, som var en av de åtta senatorer som röstade för att behålla Glass-Steagall när den avskaffades 1999. Motionen i senaten har samma innehåll som den som tidigare lagts fram av demokraten Marcy Kaptur med republikanen Walter Jones som första medsponsor i kongressens representanthus. Denna motion, kallad HR 129, stöds hittills av sammanlagt 63 kongressledamöter.

Detta betyder att kampen för Glass-Steagalls återinförande nu har kommit in i en ny högre fas. För att ett lagförslag skall kunna antas av den amerikanska kongressen krävs nämligen, att det behandlas av båda kongressens kamrar. Det breda stödet i representanthuset räcker inte. Senaten blockerade hela förra året det förslag som fanns i representanthuset från Marcy Kaptur och med stöd av 86 medsponsorer. I samband med Obamas finansreform år 2010 agerade många senatorer kraftfullt för att inkludera Glass-Steagall men det stoppades av Vita huset. Först med Harkins motion har motståndet att över huvud taget behandla Glass-Steagall i senaten övervunnits.

Lyndon LaRouche gratulerade senator Harkin samma dag för att lagt fram motionen SB 985 trots massivt tryck från Obama vita hus och senatens ledning att inte göra det. LaRouche sa:
- Detta är ett mycket viktigt nytt steg framåt. Det kommer att ha en viktig effekt av uppenbara skäl. Alla försök att undertrycka denna åtgärd har slagits tillbaka. Det är ett nytt läge nu. Dagordningen har ändrats. Trots alla försök att hindra denna åtgärd har senator Harkin tagit initiativet. Detta är ännu inte en hel seger men det visar att situationen inte är så hopplös som senaters ledning hade hoppats.

Samma dag tog också den mycket omfattande mobiliseringen för Glass-Steagall i delstaterna ytterligare ett steg framåt genom att en stödmotion lades fram i den tjugonde delstatens kongress. Tre av dessa delstater har redan fattat beslut att uppmana sina representanter i båda kamrarna i den federala kongressen att stödja återinförandet Glass-Steagall. Denna kraftiga påtryckning från delstaterna, liksom de många brev som skickat från övriga världen, speciellt Europa, har haft en stor effekt på kongressen i Washington. I Europa stöddes också återinförandet av Glass-Steagall den 15 maj av den valda församlingen för Toscanaregionen i Italien.