Total USA-mobilisering för bankdelning

LaRoucherörelsens nyhetsbrev v.17

Nu börjar de fasansväckande förhållandena i Sydeuropas krisländer beskrivas med sina rätta namn: koncentrationsläger, fascism och förödelse motsvarande atombomber. Det finns ingen framtid inom ramen för den nuvarande finansiella systemet. Utan en finansreform med bankdelning som första punkt kan inte de arbetslösa ungdomarna ges produktivt arbete, och det gäller även socialdemokraterna.

I USA genomför LaRoucherörelsen LPAC en totalmobilisering för att få politiker, organisationer, delstatskongresser osv. att sätta högsta högsta möjliga tryck på kongressen i Washington, när den återsamlas denna vecka. Det hänger på USA att, likt Roosevelts revolution mot bankerna 1933, genomdriva bankdelning enligt Glass-Steagall. Det är det enda som idag kan häva den europeiska handlingsförlamningen och acceptansen av ren fascistisk åtstramningspolitik, som med statens alla maktmedel stöder några privata bankrutta gigantiska finansinstitutioner. Läs här (på engelska) vad du kan göra även utanför USA: http://larouchepac.com/call_to_action Följ nyhetsrapporteringen där (och här på larouche.se) och sprid nyheterna om den totala mobiliseringen som pågår i USA!

-------------------------------------------

Cypernlån brittisk fascism

I dagarna godkände Cyperns parlament "nödlånet" om 10 miljarder euro. I
gengäld förpliktigar sig regeringen gentemot fordringsägarna, Europeiska
unionen och Internationella valutafonden, att drastiskt dra ned landets
levnadsstandard vad gäller fysisk och psykisk folkhälsa,
medellivslängd, tillgång på livsmedel, utbildningsnivå mm.
Anledningen till att så mycket pengar plötsligt behövs är, att bankerna
på Cypern visat sig vara en svag länk i det utblottade transatlantiska
finanssystem man till varje pris vill dölja, att det är just det,
utblottat.

(S)-investeringar luftpastej utan bankdelning

Äntligen har flera socialdemokrater plockat upp EAP:s paroll från 1994:
Investera Sverige ur krisen! Först var det förra landshövdingen i
Jämtland Kristina Persson från Global utmaning och därefter förre
statsministern Göran Persson och på första maj nye LO-ordföranden
Karl-Petter Thorwaldsson, som krävde att staten lånar 70 miljarder,
varav 25 miljarder till investeringar och 45 miljarder till andra
statliga utgifter. Men utan bankdelning blir det inget av med några
investeringar. Inom ramarna för det nuvarande finansiella systemet finns
inga pengar till investeringar.

Röster om hur EU skapar koncentrationsläger

En chockerande beskrivning av EU:s politik som totalitär gjordes av en
veteran i det portugisiska socialistpartiet, den 76-årige poeten och fd.
parlamentarikern Manuel Alegre, som två gånger kandiderat för att bli
Portugals president.

EU-bomben mot Cypern

Kristos Patsalides, cypriotiska Finansministeriets ständige sekreterare, har
talat ut och fördömer nu Trojkan (EU-ECB-IMF) som "ockupationsstyrkor"
som släppt den moraliska motsvarigheten till en atombomb över Cypern.
"Genom Tysklands och IMF:s behandling ... sköt man en duva med en
atombomb", var Patsalides beskrivning.

Glass-Steagall-motion i Italiens nya parliament

En Glass-Steagall motion lades fram i Italienska parlamentets lägre kammare den 22 mars. Den är en uppföljning på andra motioner om Glass-Steagall som lagts fram under de tre senaste åren.

Varför varnade inte FBI för Bostonbombarna?

Michael McCaul, en republikansk ledamot i den amerikanska kongressens
representanthus och ordförande för utskottet för inrikes säkerhet,
ställer mycket skarpa frågor om varför ingenting gjordes för att
övervaka den misstänka Bostonbombaren Tamerlan Tsarnaev efter att den
ryska underrättelsetjänsten hade varnat USA om honom.

Frankfurtdeklarationen från Schillerinstitutets konferens den 13-14 april 2013

"Vi som samlats här i närheten av Frankfurt i Tyskland och företräder
länder från samtliga kontinenter ger härmed vårt fulla stöd till en
omedelbar omröstning i Representanthuset och Senaten i USA om en
bankdelningslag av typen Glass-Steagall, i linje med den motion som
lagts av ledamöterna Marcy Kaptur och Walter Jones kallad "Lagen för
återgång till ett klokt bankväsen" (HR 129)."

-------------------------------------------

Du kan få detta nyhetsbrev om du klickar här och följer instruktionerna. Du kan när som helst avsluta din prenumeration.

LaRoucherörelsen i Sverige - EAP
Box 6057, 129 06 Hägersten
Tel: 08-98 30 10, Fax: 08-98 30 90
E-post: larouche@nysol.se, Hemsida: www.larouche.se