Varför varnade inte FBI för Bostonbombarna?

Michael McCaul, en republikansk ledamot i den amerikanska kongressens representanthus som är ordförande för utskottet för inrikes säkerhet (House Homeland Security Committee), har skickat ett brev till FBI, DHS (Inrikessäkerhetsdepartementet) och Underrättelsechefen (Director of Central Intelligence) James Clapper. I brevet ställde han mycket skarpa frågor om varför ingenting gjordes för att övervaka den misstänka Bostonbombaren Tamerlan Tsarnaev efter att den ryska underrättelsetjänsten hade varnat USA om honom.

- Amerikanerna måste förstå varför Tjetjenien är viktigt, sa McCaul på CNN den 22 april.

- De tjetjeniska rebellerna är några av de mest våldsamma jihadkrigare som finns... De är arga på Ryssland, men de har även slutit förbund med al-Qaida. Amerikanerna måste förstå att rebellerna har samarbetat med al-Qaida i Pakistan och Afghanistan. En av väljarna jag representerar har en son som dödades i Irak av nio tjetjeniska rebeller. De är alltså med och strider. Alltså Tamerlan sticker dit, al-Qaidas vapen är precis de apparater han har byggt, den här tryckkokaren, sprängningsapparaten.

- Det går inte att lära sig detta över en natt. Jag tror personligen att den här mannen fick utbildning när han var där borta och att han radikaliserades från 2010. Och sedan, nio månader efter att ha återvänt från regionen Tjetjenien, klarar han av att genomföra den största terrorattacken sedan 11 september.

Läs mer om Bostombombningen här

Läs mer om hur Tamerlanfamiljens tjetenska nätverk beskyddades på absoluta toppnivvån av CIA-toppmannen Graham Fuller och förre säkerhetsrådgivaren Zbigniev Brzezinsky här