Delstatskongress enhälligt för bankdelning

Maines delstatskongress har i sina båda kamrar enhälligt stött bankdelning enligt Glass-Steagall. Det är en del av den snabbt växande oppositionen mot president Obamas skydd av Wall Street.

Den 15 april antogs en liknande stödresolution för Glass-Steagall av delstaten Indianas kongress med acklamation. Resolutionen skickas nu till kongressen i Washington och särskilt delstatens representatner där. Pådrivande för att få till stånd detta beslut var Indianas avdelning av den Nationella Lantbrukarorganisationen - NFU, vars ordförande Jim Bentham skrev ett personligt brev till alla ledamöter i delstatskongressen om Dodd-Frank-lagen (Obamas finansreform) som ett tragiskt skämt och med ett krav att de hjälpte till att bryta Washingtonkongressens passivitet ifråga om återinförandet av Glass-Steagall.

Dessa är den andra och tredje delstatskongressen som stöder Glass-Steagall och i elva till finns resolutioner under behandling.

Se listan på den växande rörelsen bland amerikanska delstater som kräver att kongressen i Washington genomdriver Glass-Steagall här

Läs mer om delstatskongressen i Maine på http://larouchepac.com/node/26161 om den i Indiana på http://larouchepac.com/node/26236