Olli Rehn erkänner möjlig stöld från bankkonton

Samtidigt som EU:s ekonomikommissionär Olli Rehn talar om Cypern som ett specialfall, erkänner han att nya EU-direktivet tillåter stöld från bankkonton. I en intervju hemma i Finland sa han:
- Cypern var ett specialfall, men det kommande EU-direktivet förutsätter att investerares och insättares betalningsskyldigheter kommer att gälla i händelse av en bankrekonstruktion eller avveckling.

Han sa att först tas aktiekapitalet i anspråk:
- Sedan möjligtsvis även de oskyddade investeringarna och insättningarna. Men gränsen 100.000 euro är helig, insättningar mindre än det är alltid säkra.

Att EU in sina första krav på Cypern ville ta även från småspararna, menar tydligen skall glömmas. Frågan om insättarnas (deponenternas) konton betonades i det Finska Yle skrev om sin intervju med Olli Rehn: "Deponenter i Finland och andra delar av euroområdet kan lita på att depositioner under 100 000 euro är säkra. Det bedyrar ekonomikommissionär Olli Rehn, som gästade Yles tv-program Morgonettan lördagen den 6.4. Rehn kommenterade det första beslutet som eurogruppen fattade enligt vilket alla deponenter på Cypern skulle ha tvingats betala för att stabilisera landets sviktande banker. Slutresultatet blev i alla fall att skatten lades enbart på insättningar till den del de överskred 100 000 euro."

Yle rapporterade den 30.3 tydligt om villkoren för konfiskationen av bankernas kunders kontoinnehav. "De stora investerarna i Cyperns största bank, Bank of Cyprus, riskerar att förlora betydligt mer än vad man tidigare trott. Den cypriotiska centralbanken bekräftar nu att spararna kan förlora upp till 60 procent av sitt kapital.

Banken övertar 37,5 procent av alla depositioner på över 100 000 euro. Som ersättning får spararna aktier i banken. Myndigheterna tar dessutom över ytterligare 22,5 procent av depositionerna - utan ränta - tills man försäkrat sig om att pengarna på att uppgörelsen med euroländerna håller. Ränta räknas på resterande 40 procent. Pengar får inte tas ut förrän bankens ekonomi har stärkts."

Läs mer om "EU lurade Riksdagen stöda konfiskation av bankkonton à la Cypern" här