Al-Assad om britterna: Vi förväntar oss inte att en mordbrännare kommer att bli en brandman

Utdrag ur en intervju gjord av Sunday Times med Syriens president Assad den 2 mars 2013.

Sunday Times: Herr president, John Kerry, en person som ni känner mycket väl, är på en rundresa som till veckoslutet vill ta honom till Saudiarabien, Qatar och Turkiet, där han kommer att diskutera hur man skall få dig att lämna presidentposten. Tidigare i veckan, i London och Berlin, sade han att president Assad måste avgå och han sade också att en av hans första ämbetshandlingar kommer att vara att förbereda diplomatiska förslag för att övertala er att lämna presidentposten. Kommer ni att bjuda in honom till Damaskus för samtal? Vad skulle ni säga till honom? Vad är ert budskap till honom efter vad han har sagt under veckan och vad han planerar att säga till allierade i regionen när han besöker dem under veckoslutet? Och kan ni, om möjligt, med er kännedom om honom från tidigare, beskriva vad ni anser om Kerry?

President Assad: Jag beskriver hellre principer och riktlinjer än personer. Det är alltför tidigt att bedöma honom. Han har bara varit USA:s utrikesminister några få veckor. Framför allt, det som ni tog upp rör interna Syriska frågor och angelägenheter. Inga syriska angelägenheter kommer att diskuteras med någon utlänning. Sådana frågor diskuteras med syrier i Syrien. Så jag kommer inte att samtala om detta med någon som kommer utifrån. Vi har vänner och vi samtalar om våra angelägenheter med våra vänner, vi lyssnar på deras råd men i slutändan är det vårt beslut som syrier att besluta eller att genomföra vad som är det bästa för vårt land.

Om någon uppriktigt - jag betonar ordet uppriktigt - vill hjälpa Syrien och hjälpa till att få slut på våldet i vårt land kan han bara göra en sak; åk till Turkiet, sitt ned med Erdogan och säg åt honom att sluta smuggla in terrorister till Syrien, att sluta sända vapen och materiel, att sluta erbjuda logistik till dessa terrorister. Han kan åka till Saudiarabien och Qatar säga åt dem att sluta finansiera terroristerna i Syrien. Detta är det enda någon kan göra för att handskas med utrikesdelen av vårt problem men ingen kan utifrån handskas med den interna delen av detta problem.

Sunday Times: Så vad är ert budskap till Kerry?

President Assad: Det är glasklart: Att förstå vad jag just sagt. Jag menar, det är inte bara ett budskap till Kerry utan till alla som sysslar med Syrien just nu. Bara det syriska folket kan säga till sin president: Stanna kvar eller avgå, sitt kvar eller stick. Jag är tydlig så att andra inte slösar bort sin tid utan vet vad de kan göra.

Sunday Times: Vilken roll, om någon, tror ni att Storbritannien kan spela i en fredsprocess i Syrien? Har det förekommit några informella kontakter med brittern? Hur reagerar ni på Camerons stöd till oppositionen? Vad skulle ni säga till honom om ni träffade honom nu, speciellt som han förespråkar att man skall beväpna rebellerna?

President Assad: Det finns ingen kontakt mellan Syrien och Storbritannien sedan länge. Om vi skall tala om roll kan vi inte skilja roll från trovärdighet. Vi kan inte skilja trovärdigheten från det landets historia. För att vara uppriktig, jag talar nu med en brittisk journalist och till en brittisk publik, för att vara uppriktig. Storbritannien har spelat en välkänd destruktiv roll i olika frågor i denna region under decennier, några säger århundraden.

Problemet med denna regering är dess ytliga och omogna retorik bara framhäver denna tradition av översitteri och herravälde. Jag är rakt på sak. Varför skulle vi vilja att Storbritannien skulle spela en roll när de är fast beslutna att militärisera problemet? Hur skulle man förvänta sig att de skulle minska våldet när de vill sända mer militär utrustning till terrorister och när de inte försöker underlätta dialogen mellan syrierna. Det är inte logiskt. Jag tror att de arbetar mot oss och arbetar mot United Kingdoms egna intressen. Denna regering beter sig på ett naivt, förvirrat och orealistigt sätt. Om de vill spela en roll måste de ändra detta; de måste agera på ett mer rimligt och ansvarsfullt sätt och till dess förväntar vi oss inte att en mordbrännare kommer att bli en brandman.