Stöd för Glass-Steagall i 11 av USA:s 50 delstater

Motioner för att understryka betydelsen av Glass-Steagall har lagts fram i 11 av USA:s 50 delstater. En av dem, i South Dakota, har godkänts med en övervädigande majoritet på 67 mot 2. Motionerna uppmanar respektive delstats representanter i Washington DC att ge sitt stöd för Glass-Steagall-motionen HR 129 som lagts fram i den federala kongressens representanthus av Ohiodemokraten Marcy Kaptur tillsammans med republikanen Walter Jones från North Carolina. Hittills har denna motion 31 medmotionärer bland kongressledamöterna. Se den ständigt uppaterade listan på http://larouchepac.com/hr129support

Senast en delstatsmotion för ett Glass-Steagall-uttalande lades fram var i Alabama den 28 februari och i delstaten Washington den 1 mars, liksom i Maine, där den kommer till omröstning under de närmaste veckorna. I Alabama lades förslaget fram av delstatskongressledamoten Tom Jackson tillsammans med 18 medmotionärer, två av dem republikaner. I South Dakota var det 47 medmotionärer.

De elva delstaterna är, med en not om var originaltexterna på engelska finns inom klammer: Maine, Alabama [2], Kentucky [3], Pennsylvania [4], Maryland [5], Montana [6], Rhode Island [7], South Dakota [8] (passed), Virginia [9], Washington [1], and West Virginia [10].

Listan med stödet för Glass-Steagall i delstaterna uppdateras på www.larouchepac.com/gs

[1] http://larouchepac.com/node/25673
[2] http://larouchepac.com/node/25674
[3] http://larouchepac.com/node/25284
[4] http://larouchepac.com/node/25400
[5] http://larouchepac.com/node/25562
[6] http://larouchepac.com/node/25283
[7] http://larouchepac.com/node/25282
[8] http://larouchepac.com/node/25587
[9] http://larouchepac.com/node/25281
[10] http://larouchepac.com/node/25661