Vadå låg inflation?

Inflationen i Tyskland på konsumentvaror tydligt högre än de officiella siffrorna. Den officiella propagandan att inflationstakten med sina 1,7 procent i januari, är lägre än EU:s och Europeiska centralbankens officiella mål på 2,0 procent. Det ser emellertid annorlunda ut om tittar ned kassarna med vardagsvarorna., som betyder mer för 80 procent eller fler av folket, eftersom de tar i anspråk en större andel av inkomsten.

Matprierna har redan en genomsnittlig inflationstakt på 4,5 procent (i förhållande till januari 2012), och ännu högre för vissa basvaror: fisk (plus 5,1 procent), kött (plus 6,4), frukt (plus 7,9) and grönsaker (plus 8,6). En liknande bild syns för energikostnaderna, som officiellt stigit med i genomsnitt 3,9 procent, varav bara elektriciteten med upp 12,1 procent.