Hyperinflationen utom all kontroll – inför Glass-Steagall medan det ännu går

Under rubriken "Credit Supernova!" varnar William Gross, chef för PIMCO, världens största fondförvaltare, för att det globala finanssystemet är på väg att explodera som en supernova. I sin "Investment Outlook" i februari pekar Gross på den hyperinflationsbubbla som har byggts upp sedan Bretton Woods-systemet övergavs 1971:

"På 1980-talet behövdes det 4 dollar i ny kreditgivning för att skapa 1 dollar real BNP. Det senaste decenniet har det behövts 10 dollar, och sedan 2006 20 dollar för att åstadkomma samma resultat." Gross beskriver detta som "ett monster som kräver ständigt stigande bränslemängder, en supernova som expanderar och expanderar, men samtidigt börjar äta upp sig själv."

Gross kan inte förklara hur krisen uppkommit, och han har absolut ingen lösning att erbjuda, men det som han beskriver som alltmer försämrade "uppväxlingskvoter" är faktiskt bara toppen på isberget. Han medger själv i en fotnot att statistiken han använt för att beräkna kvoterna inkluderar alla amerikanska offentliga, företags- och hushållsskulder – men "inkluderar inte 'skuggsektorns' skulder".

Skulderna i den s.k. "skuggsektorn" är de gigantiska spekulationsbubblorna som också ingår i den totala mängden globala finansvärden – den översta kurvan i Lyndon LaRouches berömda "kollapsfunktion" – och som har växt mycket snabbare än vanliga skulder. De totala globala finansvärdenas "uppväxlingskvot" i förhållande till USA:s kreditgivning har faktiskt växt ännu snabbare än kreditgivningens "uppväxlingskvot" i förhållande till BNP.

Om det 1985 behövdes 4 dollar i ny kreditgivning för att generera 1 dollar i BNP-ökning, så behövdes det 10 dollar i globala finansvärden för denna enda dollar BNP. 2012 hade kreditgivningens "uppväxlingskvot" femfaldigats, så att det behövdes 20 dollar i ny kreditgivning för att skapa 1 dollar BNP. Men finansvärdenas "uppväxlingskvot" hade ökat med femtio gånger, så att det nu behövs 500 dollar i ökade finansvärden för att ge 1 dollar BNP-ökning!

Och då ska man komma ihåg att BNP är ett mått som är fullt av luft. Det ger inte en bild av den produktiva ekonomiska aktiviteten. Faktum är att den reala fysisk-ekonomiska produktionen har kollapsat, medan "kreditgivningens supernova" har matats med ständigt ökade mängder finansvärden.

Detta är kännetecknande för en hyperinflationistisk politik som löpt amok. Cancersvulsten har inte bara tagit över kroppen, den äter nu upp sig själv - en supernova!

Läs uttalandet där Lyndon LaRouche i sin webcast den 15 februari 2013 varnade för hyperinflationskollapsen: http://www.larouche.se/artikel/larouche-dodlig-hyperinflation-eller-glass-steagall

Se videon på svenska där Dennis Small, medarbetare på det amerikanska
veckomagasinet Executive Intelligence Review, visar hur den nuvarande
hyperinflationistiska politiken leder till folkmord.
http://www.larouche.se/artikel/glass-steagall-eller-folkmord

Här finner du analysen "Supernovan" av William Gross, PIMCO: http://www.pimco.com/EN/Insights/Pages/Credit-Supernova.aspx