Bredsida för bankdelning i rättan tid

Just när diskussionen om bankdelning fått en islossning i Europa och även svenska bankpolitiken står och väger, avfyrar Vänterpartiets ekonomisk-politiska talesperson Ulla Andersson en bredsida för bankdelning på Svenska Dagbladets debattsida Brännpunkt den 9 januari.

Artikeln tar utgångspunkt från bankernas allmänt upprörande  rekordvinster på sammanlagt mer än 80 miljarder kr för 2012, vinster som har fått även alliansregeringen att tystna av skam och förvirring. Dessa ohemula vinster har tillkommit med en svensk ekonomisk politik, som med hänsyn till just bankernas hälsa, blockerar den produktiva kreditgivningen infrastrukturutvecklingen, bostadsbyggandet och industrisatsningarna, så till den grad att arbetare i den växande gruvnäringen är utlämnade till att sova i husvagnar och primitiva baracker mitt i smällkalla vintern och gruvmalmen från Pajalagruvan i avsaknad av ett industrispår skall köras på allmänna vägar med gruvtruckar var 6 minut genom byarna.

Artikeln har den helt korrekta titeln: "Bankerna har blivit ett ekonomiskt hot" och börjar:
"Vi behöver inte banker med övervinster och spekulation som riskerar leda till kriser. Det är inte rimligt att staten samtidigt i praktiken ställer upp som garant för den här verksamheten"

Ulla Andersson lägger avslutningsvis fram två konkreta förslag till ny svensk ekonomisk politik:
" Det behövs en annan väg. Vänsterpartiet menar att staten inte ska garantera bankernas spekulativa verksamhet. Vi menar också att bolånekunderna genom regeländring ska få en lägre ränta på sina bolån. Dessa två förslag är följande:
• Inför en bankdelningslag. Bankerna ska genom lagstiftning tvingas separera sin verksamhet i två delar. Den första delen är den spekulativa verksamheten med stora risken, den andra delen är den samhällsnyttiga in- och utlåningen till hushåll och företag som vi behöver se till fungerar. På så sätt kan samhället och skattebetalarna skydda den senare, utan att behöva garantera spekulation och risktagande. Det skulle sätta en press på bankerna att agera mer ansvarsfullt och det skulle minska deras enorma vinster.
• Ålägg bankerna att erbjuda bolånekunden ett låneavtal som utgår från reporäntan. Den utgör då ett golv för bankens och kundens förhandling. Därefter ska de eventuella påslagen redovisas för sig, det vill säga de påslag som banken och kunden kommer överens om. Påslagen ska vara redovisade så att kunden tydligt ser vad som är bankens egen upplåningskostnad och vad som motsvarar bankens vinst, samt eventuellt andra överenskomna påslag."

Även kommentarfältet är värt att studera med det överväldigande positiva bemötandet till förslagen, även om många tar till gnäll mot Vänsterpartiet och dess historia för att svälja förtreten att förslaget inte kommer från de egna leden eller från någon av de annars så framträdande bankkritiska journalisterna på tidningen.

Hela artikeln kan läsas här: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/bankerna-har-blivit-ett-ekonomiskt-hot_7895150.svd

Motionerna för bankdelning från vänsterpartisterna Ulla Andersson, Josefin Brink, Rossana Dinamarca, Christina Höj Larsen, Wiwi-Anne Johansson and Jacob Johnson respektive från miljöpartisterna Annika Lillemets, Valter Mutt och Jan Lindholm kommer upp till behandling i Finansutskottet den 5 mars, vilket ger Sverige ett snabbspår för att hämta in lagstiftningsinitiativen de stora europeiska länderna.
Se översikten: http://larouche.se/nyheter/2013/01/21/lagstiftningsinitiativ-for-glass-s... och
Lägesrapporten: http://larouche.se/nyheter/2013/02/01/bankdelning-i-europa-en-lagesrappo... samt den senaste utveckling i
Tyskland: http://larouche.se/nyheter/2013/02/09/tyskland-satsar-pa-glass-steagall-... och
Storbritannien: http://larouche.se/nyheter/2013/02/09/storbritannien-delar-bankerna-med-elstangsel