Krig är inte lösningen

Svenska folket måste kräva av sina företrädare att Sverige söker fredliga och diplomatiska vägar istället för att föra krig för att lösa världens politiska problem! Du som medborgare måste kräva att Sveriges regering och riksdag inte använder militära interventioner, eller ekonomiska sanktioner, mot andra nationer med argumentet att skydda folk, bevara fred och sprida demokrati!

Genom sitt deltagande i Libyenkriget 2011 har Sverige istället bidragit till att skapa kaos, och lämnat över kontrollen över landet till militanta jihadister! Sveriges, EU:s och USA:s stöd till "oppositionen" i Syrien och ekonomiska sanktioner mot dess folk har skapat en humanitär kris av aldrig tidigare skådat slag i landets historia. Säg nej till krig!

Tillbaka till Ny Solidaritet