Hillary Clinton om 911Benghazi: Vad gör det för skillnad?

Statssekreteraren Hillary Clinton vittnade den 23.1 inför senatens utrikespolitiska utskott under morgonen samt för representanthusets utrikespolitiska utskott under eftermiddagen.

Lyndon LaRouche kommenterade de båda förhören efter att de hållits och kallade dem för ett rutinmässigt framträdande och irrelevanta för de fakta som lagts fram i fallet - det fanns helt enkelt ingen diskussion kring de avgörande fakta som presenterats tidigare. Kongressmedlemmarna blev tillsagda att hålla mun. Frågor som avsågs att ställas, uteblev.

LaRouche menade att Hillary Clinton undvek de kritiska frågorna. Det fanns inga intentioner till seriösa diskussioner eller vittnesmål. På grund av den oseriösa tonen, måste man dra slutsatserna utifrån det.

LaRouche, som följde förhören i senaten, ansåg att den enda senatorn som hade en seriös framtoning var senatorn Ron Johnson, som pressade Hillary Clinton på det faktum att man misslett det amerikanska folket. Clintons svar på senator Johnsons ihärdiga frågande var: "Vad gör det för skillnad?"

Clintons replikering jagar henne redan och frågan från Ron Johnson var den första att ställas under pressmötet i Vita Huset idag och togs även upp i representanthuset senare.
Det kan ha funnits en sak som Hillary Clinton rapporterade om och som kan ha varit en orsak till varför senatorer och kongressledamöterna vägrade ställa relevanta frågor, trots att informationen fanns till förfogande för dem genom det faktablad om Obamas allierande med Al-Qaida. Hillary Clinton kungjorde för senaten och representanthuset att FBI hade besökt kongressen under föregående dagar och gett hemligstämplad information om Benghaziutredningen.

Oavsett onsdagens förhör, kommer problemet kvarstå. Algeriets regering rapporterade under tisdagen att en de terrorister som tillfångatog gisslan och nu satt arresterade, berättade att flera av dem hade deltagit under 11 september attacken i Benghazi. De terrorister som Obamaregeringen och Västvärlden allierat sig i krigen i Libyien och Syrien, visar sitt ansikte genom angreppen i Benghazi, gasanläggningen Algeriet och i Mali. Frågan är om Obama kan avsättas horribla stödet till dessa terrorister upphöra.

Läs om presskonferenserna där kongressmän och f.d. höga officerare talade klarspråk om Obamaadministrationens stöd till terrorismen:

http://www.larouche.se/nyheter/2013/01/04/presskonferens-om-syrien-med-kongressmannen-walter-jones-charles-rangel-samt-pens

http://www.larouche.se/artikel/eir-kongressledamoten-jones-organiserar-presstraff-med-bland-andra-topmilitarer-om-hcr-107