SDE: Asteroiden Apophis hotar jorden

Asteroiden Apophis passerade jorden onsdagen den 9 januari för andra gången under detta sekel. Den kommer att vina förbi ännu närmare år 2029. Det finns även en liten möjlighet att den kommer att kollidera med jorden år 2036. Apophis förbifärd kommer att vara från ett säkert avstånd, 14,5 miljoner kilometer. Men den kommer att komma innanför 30 000 km den 13 april 2029 - en tiondedel av avståndet till månen, vilket är närmare än kommunikationssatelliternas banor, dvs. 36 000 km.

Guardian rapporterar att Apophis är med på listan över potentiellt farliga asteroider som sammanställs av Internationella astronomiska unionens Småplanetcenter. Ryssland har uttalat sig om att det planeras försök att landa ett spårningsinstrument på Apophis någon gång efter 2020, så att dess bana kan spåras med större precision.

Som rapporterats av LaRoucherörelsens amerikanska tidning EIRNS är Apophis bara en av uppskattningsvis 20 000 potentiellt farliga asteroider som omger jorden, men forskare har endast kunnat identifiera ungefär 1 000 stycken av dem. Age of Australia rapporterar att asteroiden 2012 DA 14 kommer att komma inom 34 500 km från jorden den 15 februari 2013.

Daily Mail rapporterar att, skulle man tillåta att Apophis - en rymdsten med 300 meters bredd - kolliderar med jorden år 2036, så skulle det enligt NASA utlösa en explosion som kan jämställas med 500 megaton trotyl. Som jämförelse utlöste den största vätebomben som någonsin sprängdes - sovjetiska Tsar Bomba - 57 megaton. I australiska news.com säger man följande:
- om asteroiden skulle kollidera med jorden år 2036 så skulle den explodera med kraften av 100 000 Hiroshima atombomber. Tusentals kilometer skulle drabbas direkt och ett rök- och dammoln kommer att omringa planeten.

Apophis upptäcktes år 2004 och fick sitt namn efter en djävulsorm från den egyptiska mytologin. Philippine Daily Inquirer noterade den 9 januari att Apophis är den gamla egyptiska anden för ondska, mörker samt förintelse och den förknippas med naturfenomen, såsom solförmörkelse, oväder och jordbävningar. Enligt myten förintar solguden Ra Apophis varje morgon vid gryningen, ett jobb som mänskligheten borde lära sig imitera i god tid före 2036.

Precis som med den ekonomiska krisen så arbetar LaRoucherörelsen även med konkreta lösningar för hotet som asteroiderna utgör. SDI var ursprungligen Lyndon LaRouches idé för att skydda världen mot hotet av kärnvapen och nu stöder LaRoucherörelsen att man ska kunna skydda världen mot asteroiderna på samma sätt med SDE (Strategic Defense of Earth). Ryssarna är positiva till det och har föreslagit det till USA. För detaljer om hur man kan motarbeta hotet av asteroider i sammanhang av SDE bör man titta på videon (för närvarande bara på engelska) under följande länk där två forskare från NASA berättar om en ny teknik de arbetar med som kan bidra till att uträtta ett sådant system för att skydda mot asteroider: http://larouchepac.com/node/24563

Se också videon om SDE: http://larouchepac.com/sdeobservation
Läs mer om Extraplanetary Defense: An Extraterrestial Imperative på http://larouchepac.com/planetarydefense

Läs om Försvaret av Jorden - SDE på svenska här http://www.larouche.se/nyheter/2012/11/02/forsvaret-av-jorden-sde