Washington Times intervju med LaRouche

Washington Times Communities offentliggjorde på fredagen den 28 december en intervju med Lyndon LaRouche om den ekonomiska krisen, världsläget och framtiden.

Redan första frågan gav LaRouche tillfälle att tala klarspråk om bankdelning och kreditpolitik.

Joseph F. Cotto: Amerika sitter fortfarande fast i sviterna från den djupa lågkonjunkturen. Hur anser du, att landet ska kunna återfå sin ekonomiska vitalitet?

Lyndon LaRouche: För att uttrycka mig både specifikt och kortfattat: Jag har framfört en specifik uppsättning åtgärder, vilka skulle möta kraven från en högst välbehövlig kombination av tre moment nationalekonomisk politik:

1. En akut behövlig återgång till ordentlig Glass-Steagall-politik. Medan Glass-Steagall skulle sätta stopp för den hyperinflationistiska kurs som officiellt lades i slutet på Clintons tid som president, måste lagen erkännas som enbart en oundviklig "plattform", precis som den var för president Franklin Roosevelt, i att eliminera roten till rådande hyperinflationistisk spinn, som tagit kontroll över de transatlantiska ekonomierna och sedan ungefär september 2007 i själva USA.

2. Vi måste återgå till det nationalbankväsen som var i kraft innan Andrew Jacksons regering tog över, innefattat den förlaga till ett statligt kreditsystem som var i kraft under president John Quincy Adams, ett statligt kreditsystem som kom att förkroppsligas av nationalbankkredit på formen att uppnå förutbestämda målsättningar vid specifierade tidpunkter längre fram. Detta är den enda grundvalen för en i dagsläget faktiskt fysisk-ekonomisk återhämtning i USA i dag.

3. Det måste dessutom till särskilda nationella projekt, som förkroppsligat av ett förverkligande av NAWAPA:s målsättningar, samma generella mål som NAWAPA i slutet på 1960-talet hade men med justeringar efter förbättringar i teknologier anpassade för i dagsläget tillgängliga teknologier; för att få "68-rörelsens" kulturella trenders destruktiva framfart under kontroll måste detta kompletteras med vid det här laget brådskande nödvändiga särskilda maskinindustriella designprogram, detta för en återgång till den reala ekonomi vi så desperat är i behov av.

Hela intervjun på engelska finner du här.