Helga Zepp-LaRouches tal från konferensen nu på danska

Schillerinstitutets internationell konferens i Frankfurtområdet helgen den 24-25 november diskuterade  "Ett nytt paradigm för civilisationens överlevnad".

Inledningstalet av Helga Zepp-LaRouche finns nu översatt till danska.

Läs talet här

Glöm inte att alla talen finns tillgängliga på engelska, tyska och delvis på franska och italienska, som video och text, på http://schillerinstitute.org/conf-iclc/2012/1124/main.html och http://schiller-institut.de/konferenz-november-2012/konf.html

Läs pressmeddelandet på svenska här