Europa måste fortsätta Mars-utforskningen

President Obamas nedmontering av USA:s rymdforskning slår även mot Europas rymdverksamhet. USA har dragit sig ur samarbetsprojektet ExoMars med Europeiska Rymdorganisationen ESA om att utforska planeten Mars. När Europas rymdministrar träffades i Neapel, Italien den 20 till 21 november beslutade man sig att istället samarbeta med Ryssland, som ställer upp med en bärraket för projektet, men det fattas fortfarande europeiska pengar.

Påpekas bör, att hela ESA:s årsbudget endast omfattar 4 mdr euro och ExoMars i sin tur således endast 30 procent! ESA:s budget motsvarar alltså en biobiljett per europé och ExoMars mindre än en tredjedel av den. Om biljoner euro utan problem kunde beviljas för att undsätta finansmarknader och gå i borgen för spekulanter, kan vi då inte leta på 200 miljoner för ett för mänsklighetens framtid avgörande projekt?

Om, som vissa föreslår, ExoMars bantas ned är
budskapet vi sänder till resten av världen, att Europas länder
underkastat sig ett Europa där pengar är allsmäktiga och finansintressen
styr. Ett sådant Europa har ingenting att göra med dess grundare.
ExoMars ger oss chansen att, på ett så avgörande område, visa att vi kan
bygga ett Europa fritt från eurons finansiella tvångströja och de
finansbolag som står bakom.

ExoMars är av högsta intresse, då planen, efter inledningsfasen till 2016, är att 2018 landa en europeisk Marsfarkost på planeten utrustad med kapacitet att ta borrprover på två meters djup, där sannolikheten att finna eventuella spår av historiskt eller nuvarande liv är större än på ytan. Den blir ett komplement till Curiosity, då ExoMars ger oss ovärderliga uppgifter för att utforska planeten i framtiden, särskilt vad gäller instrument för att spana efter asteroider som kan hota Jorden. Programmet kan således bli en pusselbit i det "Strategiska försvar av Jorden" som Ryssland initierat och uppmanat världen, i synnerhet Europa, USA och Kina, att delta i.

Vissa journalister och politiker har genom åren gjort sig lustiga när EAP drivit kampanjer för Marskolonisering. Detta är typiskt för ett samhälle som enbart lever i nuet och pengabingen, utan tanke på plikter gentemot framtida generationer. Det har visat sig tydligt, att multiplikatoreffekten i ekonomin från investeringar i rymdfart de senaste tio åren legat på mellan 4,5 och 6,2 gånger insatsen. Tar man med i beräkningen inverkan på produktion och indirekt påverkan ligger de på hela 8,5 till 9,7, innefattat samhälleliga förändringar. Det betyder att statens satsningar på rymdinvesteringar är gratis bara med skatteintäkterna av den tia ekonomin växer med för varje krona staten satsar.

Mycket viktigare än dessa siffror är emellertid hur "rymdfarten berikar och stärker mänskligheten. I sökandet efter svaret på frågor som varifrån vi kommer, var vår plats i universum är och hur vårt öde ser ut kan förena länder och folk runt en gemensam sak, ge ny kunskap, inspirera ungdomen och stimulera teknologisk och kommersiell innovation här på Jorden".

Citatet som kommer från ett uttalande av världens rymdmyndigheter 2007, gäller än mer i dag, i en värld hotad av destruktiv social åtstramningspolitik, snar diktatur och upptrappning mot nya konflikter med start i Mellanöstern, som blivit ett nytt Balkan. Europa måste vara med i utforskningen av Mars och se till att programmet ExoMars genomförs trots president Obamas sabotage.

larouche.se rekommenderar följande video om ESA: http://www.dailymotion.com/video/xv0qzu_meet-esa-the-space-agency-for-europe-www-goodnews-ws_tech

Läs i Ny Teknik om vad Rymdstyrelsens överdirektör Olle Norberg berättar om de europeiska rymdprojekten som beslutades på ESA-konferensen: http://www.nyteknik.se/popular_teknik/kaianders/article3621640.ece