Amerikansk bankordförande vill bryta upp megabankerna

Ordföranden för bankföreningen i Connecticut Martin J. Geitz har krävt att man ska återinföra Glass-Steagall. Hans formulering lyder:
- Bryt upp megabankerna såsom det var från 1934 till 1999.

Geitz inledde sin artikel så här:
- Banksystemet i USA har en unik ställning i världen. När vårdslösa megabanker kraschade ekonomin med finanskrisen 2008, fortsatte lokalbankerna i Connecticut som Simsbury Bank att låna till familjer och företag. Faktum är att lokalbankerna står för mer än hälften av alla lån till småföretag trots att de ansvarar för mindre än 20 procent av USA:s banktillgångar...

Geitz fortsatte:
- USA:s megabanker på Wall Street är inte bara för stora för att tillåtas gå under, utan även för stora för att kunna regleras. Deras påverkan på ekonomin, lagstiftarna och banktillsynsmyndigheterna är allt för stor. Banklagen Dodd-Frank, med dess försök att täcka för mycket, samt Basel III:s införande i regleringarna utgör tillsammans ett angrepp mot USA:s sedan länge hållbara banksystem. Deras komplicerade innehåll ökar banksammanslagningarna, vilket kommer att göra amerikanerna ännu mer beroende av ett fåtal megabanker som är för stora för att tillåtas gå under.

- Det finns ett annat sätt att handskas med den oheliga alliansen mellan Wall Street och Washington och ta itu med misslyckanden som ledde till 2008. Vi borde bryta upp megabankerna såsom det var från 1934 till 1999 och återigen förbjuda banker, finansbolag och försäkringsbolag att bedrivas inom samma verksamhet. Genom att bryta upp megabankerna kan kongressen och banktillsynsmyndigheterna göra reglerna enligt Dodd-Frank/Basel III mindre komplicerade. Istället kan de utveckla ett mer målmedvetet tillvägagångssätt vid tillsyn som skulle bevara en av USA:s unika styrkor: Många banker i olika storlekar som konkurrerar på olika sätt där ingen av dem är en systemrisk och för stora för tillåttas gå under...

Geitz, som är ordförande för bankföreningen i Connecticut och VD för Simsbury Bank, skrev denna artikel mot "Problematiken på Wall Street och i Washington" den 22 oktober 2012 under rubriken "Lokal bankman argumenterar för att bryta upp megabankerna".

På engelska heter artikeln "Break up mega-banks, community banker argues". Den lades upp på hartfordbusiness.com och den fullständiga artikeln kan läsas här.

Se även http://larouche.se/nyheter/2010/10/12/bankreformen-basel-iii-medicinen-v... för mer information om Basel III och besök LaRoucherörelsen i Sveriges egen sida avsedd för Glass-Steagall http://larouche.se/gs.