Försvaret av jorden - SDE

För tillfället lever mänskligheten endast på en planet. Vi är alla utsatta för liknande hot - hot som inte skiljer på nationer, religioner, politiska partier eller socialgrupper - oväntad solaktivitet, jordbävningar, vulkanutbrott, översvämningar, nedslag av kometer och meteoriter - som inte tänker på nationsgränser innan de slår till. Så varför skall vi göra det, när vi försvarar oss mot dem?

Det var den grundläggande frågan på vetenskapssymposium "Rymden och mänsklighetens globala säkerhet" som hölls i Jevpatorija i Ukraina den 3-6 september 2012. De vetenskapsmän som deltog kom huvudsakligen från Ryssland och Ukraina men även från Kazakstan, Vitryssland, Tyskland och Kanada. Två medlemmar från LaRoucherörelsens forskningsteam "The Basement" Jason Ross och Benjamin Deniston var de enda amerikanerna där. Symposiet organiserades av den internationella organisationen för samordning av globala rymdövervakningssystem (IGMASS - International Global Monitoring Aerospace Systems) som har Svenska rymdstyrelsen och andra nationella och internationella rymdmyndigheter som partner. Organisationen är inriktad på att öka det internationella samarbetet för att att förutse naturliga och människoorsakade katastrofer inklusive att försvara jorden från asteroider med hjälp av rymdövervakningssystemen.

Även om IGMASS-organisationen har funnits några år, kom denna konferens i sammanhanget av det ryska förslaget hösten 2011 om att inrätta rymdövervakningsystemet "Det strategiska försvaret av jorden" kallat SDE efter det engelska namnet "Strategic Defence of Earth". Förslaget handlar om ett direkt samarbete mellan USA och Ryssland för att försvara hela jorden mot både kärnvapenmissiler och framtida nedslag av kometer och asteroider. Förslaget SDE är en uppgraderad version av det erbjudande kallat det strategiska försvarsinitiativet SDI, som Lyndon LaRouche initierade och president Ronald Reagan förslog den 23 mars 1983. Förslaget kunde då inte genomföras eftersom Sovjetunionen under Andropov och Gorbatjov avvisade det, men nu kommer erbjudandet tillbaka från ryssarna i utvidgad form. LaRouche och hans medarbetare har uttalat sig mycket positivt till SDE och har kraftfullt börjat stöda det, bl.a. genom en nyligen utgiven 68-sidig rapport på engelska för massdistribution kallad "The Strategic Defense of Earth".

IGMASS är i sig en organisation för att skapa ett "system av system" för att integrera olika existerande och kommande nya övervakningssystem från satelliter, flygplan och marken från hela världens länder för att skapa ett enat system för att i realtid övervaka hela jordklotet och den omgivande rymden i syftet att öka säkerheten för mänskligheten. Det handlar om att förutse naturkatastrofer (som jordbävningar, oväder, tsunamin) liksom hot från rymden (som asteroider, kometer och solstormar). IGMASS handlar alltså om ett system för att samordna alla tillgängliga system, men på ett annorlunda sätt än liknande initiativ från FN och liknande organisationer. IGMASS fokuserar till skillnad från dem på att upptäcka signaler innan katastroferna inträffar. Man söker efter förelöpare till katastrofer orsakade både av och utan människors förskyllan, för att använda dessa förelöpare för att förutsäga katastrofer innan de slår till.

Denna avgörande skillnad mellan organisationerna märks tydligast i frågan om att förutsäga seismiska skeenden, som jordbävningar, vulkanutbrott och tsunamin. Generellt är detta ett ämne som räddhågade vetenskapsinstitutioner dominerade av den allhärskande vetenskapsparadigmen reduktionismen, inte accepterar och ödslar bort tid och människoliv på att blint förneka. En rad föredrag på IGMASS-symposiet klargjorde att förutsägelser av seismiska skeenden, även om de ännu inte är perfekta, går framåt. Under det senaste året har framgångsrika förutsägelser gjorts för Ryssland genom IGMASS-systemets pilotprojekt. Bara detta kan innebära en revolutionerande framsteg för mänsklighetens försvar, men IGMASS som helhet är mycket bredare.

LaRoucherörelsens representanter förde in den politiska förståelsen för varför det brådskar med samarbetet med jordens försvar, för att skapa en god grund för internationellt samarbete i stället för världskrig. De talade om LaRouches unika ekonomiska metod för vetenskapsvärdering och nödvändigheten att lyfta mänskligheten till en högre plattform av energiflödestäthet för att kunna hantera hot från rymden, ekonomin och politiken.

Initiativen för försvaret av rymden (SDE) presenterades på svenska i de båda senaste numren av Ny Solidaritet 2012 nr 1 och nr 2

Läs hela Ben Denistons och Jason Ross´rapport från konferensen och se videofilmerna med deras föredrag på www.larouchepac.com/basement (på engelska)

Rapporten "The Strategic Defense of Earth" (68 sidor) kan laddas ned gratis som pdf på www.larouchepac.com/pdreport .

Hemsida för IGMASS: http://igmass.com/