F.d. finansminister vill återinföra Glass-Steagall

Att återinföra bankdelningslagen Glass-Steagall vore en fantastiskt bra idé. Det sa James Baker III, som var finansminister under Ronald Reagan och utrikesminister under George Bush d.ä., när han frågades ut efter en föreläsning i Washington den 23 oktober.

Baker hade vänt sig mot det hätska tonläget som råder mellan de båda partilägren i den amerikanska kongressen och efterlyst en hövligare ton i den politiska debatten. Bill Jones, reporter på LaRoucherörelsens tidskrift Executive Intelligence Review, fick ordet och sa:

– Senaste gången vi var i närheten av en uppgörelse över partigränserna var när man försökte återinföra Glass-Steagall-lagen, men det stoppades av Obamas Vita huset, som var helt emot det. Skulle inte detta vara en fråga som demokrater och republikaner skulle kunna enas kring, kanske under en Romney-administration, för att börja få ekonomin på fötter igen?

Moderatorn bad Jones förklara vad Glass-Steagall var, men Baker sköt in:

– Det skulle skilja affärsbankerna från investmentbankerna.

Jones tillfogade:

– Det skulle befria affärsbankerna från alla skulder som lastats på dem genom att investmentbankerna trängt sig på dem. Det skulle rädda affärsbankssektorn som är livsviktig för våra industriföretag.

Baker fyllde i:

– Den här lagen sa att om man sysslar med värdepappershandel så kan man inte syssla med affärsbanksverksamhet, och vice versa. Jag tror inte att Romney skulle vara för Glass-Steagall. Men att återinföra den vore en fantastiskt bra idé. När jag var finansminister arbetade vi med Glass-Steagall. Problemet med banker som är för stora för att tillåtas gå under finns fortfarande kvar, och skattebetalarna kan bli tvingade att betala notan fler gånger. Jag skulle väldigt gärna se ett återinförande av Glass-Steagall.