Stormaktsöverfall på Syrien

Artikel ur Ny Solidaritet nr 2/2012. Läs den som pdf på sid 3:
I Mellanöstern pågår ett försök att med militära medel fälla Syriens regering från västvärldens och dess allierades sida. Underrättelsetjänster i både USA, Storbritannien, Saudiarabien, Qatar, Turkiet och Tyskland stöder väpnade attacker på  Syriens armé och befolkning. Det är en barbariskt krig i stil med västvärldens hemliga krig i Sydamerika under andra halvan av 1900-talet igångsatt utan stöd av FN-systemet och direkt motverkande den fredsplan Kofi Annan verkade för. Västvärlden har här hamnat på samma sida som terrorister, som på andra ställen i världen bekämpas i det s.k. kriget mot terrorismen.

Det som talar för att läget liknar uppspelet till första världskriget, är de stora block av länder som nu står mot varandra, där minsta gnista i skärningspunkterna, likt skottet i Sarajevo, kan utlösa storkriget. I Israel förs en öppen debatt för och emot en väpnad attack mot Irans urananrikningsanläggningar. En sådan attack skulle omedelbart ställa mänskligheten inför dess största existenskris någonsin, eftersom den enorma kärnvapenkapacitet USA samlat utanför Iran är långt större än vad som skulle kunna behövas mot Iran, dvs den är även riktad mot Ryssland och Kina. Enbart att diskussionen i Israel förekommer och att president Obama fortsätter att förse Israel med utrustning för att kunna genomföra en sådan attack och just genomfört en storövning tillsammans med Israel om antirobotförsvar mot iranska motattacker, visar hur nära världen har kommit ett kärnvapenkrig.

Läs uttalandet ”Inkalla Utrikesnämnden”