Med Obama riskeras kärnvapenkrig!

Artikel ur Ny Solidaritet nr 2/2012. Läs den som pdf på sid 3:
Lyndon LaRouche och hans politiska organisation LPAC har varnat för att president Obama kommer att ta de första stegen för att komma igång med ett illegalt krig mot Syrien. Många ansåg att det var fullständigt överdrivet. Men Obama gjorde precis det som Lyndon LaRouche hade varnat för: Han körde över sin generalstab, som inte vill bedriva något krig i Syrien till stöd för al-Qaida, och körde dessutom också över kongressens ansvar att ge tillåtelse till varje krig.

Den 20 augusti hotade Obama för första gången med ett direkt militärt angrepp, genom att använda sig av Tony Blairs gamla argumentation för att få igång kriget mot Irak med falska påståenden att Saddam Hussein hade massförstörelsevapen. Obama kom med samma anklagelse mot Syrien. Och han vill gå runt USA-kongressen och FN.

Både Ryssland och Kina reagerade direkt. De gjorde ett uttalande dagen efter där de upprepade sina kriterier att alla utrikespolitiska handlingar måste "strikt följa den internationella rättens normer och principerna för FN-stadgan". Det betyder att nationell suveränitet skall respekteras utan undantag. Man bör erinra sig den ryske premiärministern Medvedevs uttalande den 17 maj i år där han insisterade på att suveränitet måste respekteras enligt FN-stadgan. Medvedev slog fast att ett brott mot detta "kan lätt leda till fullskaligt regionalt krig, och även - jag försöker här inte skrämma någon - användning av kärnvapen".

Läs mer på den brittiska planen för ett nytt världskrig här