Chefen för Heidelberg Cement kräver bankdelning

Under rubriken "Koncernchef kräver sönderslagning av bankerna" uttalade sig en av tyska (och svenska) industrins tungviktare, Bernd Scheifele, VD för Heidelberg Cement:

- Som medborgare i detta land kräver jag: Genomdriv det med fart!
- Vi behöver ett bankdelningssystem som det fanns i USA förr i tiden. Normal bankverksamhet och investmentbankverksamhet borde inte bedrivas gemensamt.

Han tillade:
- Banker får inte bli för stora.
- Staten måste garantera att medborgarnas insättare är säkra och att företagen förses med tillräckigt med kredit. Inte mer. När något går snett på andra områden får den inte överlastas på skattebetalarna. Fordringsägare och aktieägare för sådana banker skall bära sådant själva, sa Schiefele.

Scheifele uttalade sig i en intervju med Süddeutsche Zeitung den 16 augusti. Heidelberg Cement är ett av Frankfurtbörsens 30 ledande tyska företag och dominerar också cementmarknaden i Sverige genom dotterbolagen Cementa, Abetong, Betongindustri och Jehanders. Heidelberg Cement har 53000 anställda och en omsättning på 13 miljarder euro. Han berättade att företaget som tidigare sagts skall halvera sina skulder på 14 miljarder euro till hälften i slutet av året.

Tidningen skriver att också socialdemokraternas ledare Sigmar Gabriel och Nikolaus von Bomhard, styrelseordförande för återförsäkringsbolaget München Re tidigare uttalat sig för bankdelning och att en bankdelning speciellt skulle påverka den tyska jättebanken Deutsche Bank. Finansminister Scheuble har öppnat för bankdelning liksom tidningarna Handelsblatt och Der Spiegel.

Bakom München Re finns den gamla tyska kejsarfamiljen Hohenzollern.