Curiosity: Ett jättesteg för mänskligheten!

Den lyckade landsättningen av Nasas rullande Marsforskningslaboratorium Curiosity den 6 augusti kunde inte ha varit mer välkommen än nu. Denna framgång ger oss en avgörande möjlighet att med den våg av optimism, som nu sprider sig internationellt kring den fantastiska prestationen, ta de nödvändiga politiska besluten för att få igång rymdprojektet för Jordens strategiska försvar (Strategic Defense of the Earth, SDE). SDE föreslogs av den ryska regeringen i höstas, och är en utvidgning av Lyndon LaRouches förslag om det Strategiska försvarsinitiativet som president Reagan lade fram 1983, om ett laserförsvar mot kärnvapen.

SDE skall gemensamt försvara Jorden mot alla former av hot från rymden, såväl asteroider som kärnvapen. I Sverige är det hittills bara Monitor och i tidningen Ny Solidaritet april 2012 på sidorna 7-8 som beskrivit detta gigantiska och oundgängliga fredsprojekt. I Ny Solidaritet presenterades det tillsammans med andra rymdprojekt och, som en del av förberedelserna för rymdkoloniseringen, utvecklingen av Norrbotten och Arktis. LaRouche har varmt välkomnat det ryska förslaget som nödvändigt för mänsklighetens överlevnad i galaxen, den enda varelsen som har den kreativa förmågan att skapa möjligheter att kontrollera sin miljö.

Inför och efter Curiositys landning har skämten om koloniseringen av Mars tystnat och ersatts av stolthet och entusiasm. Även svenska media berättar nu om sådana planer, precis som media gjorde efter månlandningen 1969. Det är dags att ta tag i möjligheterna nu!

I en diskussion den 6.8 med LPAC:s fem kandidater i det amerikanska kongressvalet, beskrev Lyndon LaRouche vilka utmaningarna är:
- Vi måste börja tänka på fler rymdbilar! Eftersom vi måste se och utforska Mars som en plats att leva på, för att finna svar på viktiga frågor [om livets utveckling och utrotningsperioderna av arterna i galaxen - red.] och för att förbereda för ett fullskaligt SDE-projekt.

- Vi måste omedelbart få igång samarbetet med Kina och Ryssland om SDE-projektet. Vi måste vara en del av det. Vi behöver det! Vi kan inte vänta en hel generation på SDE!

- Vi måste använda den möjlighet som denna landsättning ger, för att få igång SDE-projektet. Om vi kan styra något från Mars, eller från omloppsbanor runt Mars, genom att placera föremål i Mars omloppsbana, så kan vi faktiskt få en högre grad av kontroll över mänsklighetens öde på Jorden. Det är det som vi måste förklara för folk. Vi måste visa för folk vad allt detta handlar om. Vi måste komma i kontakt med veteraner från rymdprojekten, från Nasa, som kan berätta vad dessa möjligheter är.

Ironiskt nog kom detta genombrott, med ett projekt som planerades för tio år sedan, just när Obama sitter vid makten - på samma sätt som månlandningen 1969 kom långt efter initiativtagaren president Kennedys död, när Nixon var president. 1969 hade finansintressena, som började ta över USA och konsoliderade sin makt genom att skilja dollarn från guldet 1971, redan givit månprojektet en dödsstöt, även om det haltade vidare ett tag tills det slutligen dog av budgetnedskärningarna. Idag har nedskärningarna skruvats åt ännu mer under Obama, som fullständigt saboterat de bemannade rymdfärderna på alla sätt han kunnat, tillsammans med annan grundforskning. Som Obama sagt om nya månprojekt:
- Vi har redan varit där ...

Framgången med Curiosity har skett trots Obama och nu, med denna uppvisning av vad mänsklig kreativitet faktiskt kan åstadkomma, måste Obama lagligt avlägsnas tillsammans med de bojor av miljöargument och monetarism som dömt en majoritet av mänskligheten till fortsatt misär - och hotar mänsklighetens överlevnad. Från ett stort steg för mänskligheten, som Neil Armstrong sa när han som den första människan steg ner på månen, måste vi nu ta nästa!

Av Nancy Spannaus, EIR i översättning av Ulf Sandmark

Videofilmer om Curiosity:

Senaste LPACTV filmen är Mars & Curiosity: Interview August 16th with Marsha Freeman (20 min) on the historical significance of the Mars rover 'curiosity' landing, and where we go from here. Read her recent article here: Curiosity Will Drive Us to Understanding a New Mars

SvD:s videofilm visar vad Curiosity skall göra (1:43 min):
http://www.svd.se/nyheter/utrikes/nyfiken-landar-pa-mars_7397742.svd

LPACTV "Weather on Mars" (5:15 min) August 11th Peter Martinsson discusses the Mars Science Laboratory's first week on Mars. Since it hasn't done much but land yet, we investigate a possible early history of Gale Crater, and what we hope Curiosity finds out! http://larouchepac.com/node/23608

LPACTV "Curiosity of man" (18:43 min)1 August The recent, successful landing of the Mars Rover, Curiosity, on the surface of Mars, spells political doom for the likes of President Obama, and anyone else who promotes an anti-science, anti-human policy. Here, we document how the mission succeeded despite the attacks on NASA by the Obama administration. http://larouchepac.com/node/23615

LPACTV Weekly Report - "Curiosity into the Future!" (61:20 min) August 8th Science Research team members give a preliminary overview for the Curiosity Mobile Science Lab, and the future for what this can mean for defense of our planet from large object impacts. http://larouchepac.com/node/23584

Samlingssida om rymdkoloniseringen med tre videofilmer på svenska samt svenska artiklar inklusive LPAC-filmen med svensk text "Från Månen till Mars" om hur rymdkoloniseringen av Mars måste komma igång: http://www.larouche.se/fran-manen-till-mars
Ny Solidaritet med programmet för kolonisering av Mars inom 50 år sid 4-5 http://larouche.se/svenska/media/nysol0910_0.pdf

LPAC nyheter på engelska om Curiosity:
Mars Exploration: Obama's Plans of Sabotage Must be Stopped http://larouchepac.com/node/23619

Remember President Kennedy http://larouchepac.com/node/23606

The Spread of Curiosity Was Far and Wide http://larouchepac.com/node/23628

Curiosity Rover, Lewis and Clark Expedition... `Only Government Can Take These Big Risks for Big Rewards' http://larouchepac.com/node/23635

Dem Congressman Takes Obama to Task for Gutting Mars Program http://larouchepac.com/node/23627

LPAC samlingsida för rymdforskning: Extraterrestial imperative exploration and colonization: http://larouchepac.com/space