Robert Mundell: Euron var tänkt att slå sönder Europas nationer

"Tanken att euron skulle vara ett misslyckande är en farlig naivitet. Euron är precis vad dess upphovsman och de 1 procent rika som stödde den - förutsåg och avsåg." Detta, som läsarna av denna hemsida sedan länge känner till, skrev den brittiske journalisten Greg Palast i ett brutalt rättframt inlägg i den brittiska tidningen Guardian den 26 juni. Palast beskrev nationalekonomen Robert Mundells uppfattning. Mundell är eurons teoretiska fader. 1999, samma år som euron sjösattes som elektronisk valuta, belönades han med nobelpriset i ekonomi "för hans analys av penning- och finanspolitik under olika växelkursregimer, samt hans analys av optimala valutaområden", som det hette i Riksbankens prisformulering.

Palast skrev att han känner Mundell genom dennes samarbete med Milton Friedman, som var Palasts lärare och Mundell diskuterade euron med. Euron kommer att uppfylla sitt syfte först när krisen slår till, hade Mundell förklarat. Om man tar ifrån en regering kontrollen över valutan, kommer besvärliga små folkvalda politiker inte längre ha möjligheten att ta i anspråk Keynsianska penning- och finanspolitiska medel för att lyfta sitt land ur recessionen. Mundell hade sagt att "med euron kommer penningpolitiken tas bort från politikernas inflytande. Och utan finanspolitik kan nationer bara behålla sina arbetstillfällen om de gör sig konkurrenskraftiga genom att avreglera sin ekonomi." Dit hörde för Mundell, enligt Palast, arbetsrättslagstiftningen, miljölagstiftningen och naturligtvis skatterna. Allt detta skulle spolas bort med euron. Och demokratin skulle inte heller tillåtas komma i vägen för marknaden.

Mundell hade förklarat för Palast, att euron de facto skulle vara samma sak som "Reagonomics", eftersom den genom euron påbjudna monetära disciplinen skulle tvinga politikerna även till finanspolitisk disciplin. Om sedan krisen slår till, så återstår för de avväpnade nationerna bara utvägen att avskaffa de statliga regleringarna, massprivatisera statliga industrier, skära ned skatterna och skicka den europeiska sociala välfärdsstaten ner i avloppet.

Palast drar slutsatsen att begreppet "strukturreformer" är en förskönande omskrivning för att krossa facket och att "valutaunion är klasskamp med andra medel". "Långt ifrån att ha slagit fel har euron, Mundells baby, troligen vida överträffat sin upphovsmans vildaste drömmar," summerade Palast.

Greg Palasts artikel kan läsas här