Marshallplanen för Medelhavsområdet

En karta över projekten i Medelhavsprogrammet:svenska/media/20120612-meditprog_en_0.pdf

Hela rapporten (58 sidor på engelska) som pdf: http://www.larouchepub.com/special_report/2012/spec_rpt_program_medit.pdf

Lösningen för finanskrisen i Grekland, Spanien och Italien är inte åtstramning för människor och realekonomi. Den arabiska vårens protester får inte leda till fler krig i Nordafrika och Mellanöstern. För att visa en annan väg, har en Marshallplan för Medelhavsområdet satts samman av ett internationell team under ledning av Schillerinstitutets ordförande Helga Zepp-LaRouche. Avsnittet om Egypten har skrivits av Hussein Askary från Sverige. Det är ett krisprogram för att ge hopp och få igång återuppbyggnaden av ekonomin i Sydeuropa och utveckla Afrika och Mellanöstern.

Det finns ett liv efter euron, om Europa slutar med sitt system med hyperinflationistiska kombinerade räddnings- och sparpaket för att i stället sätta igång ett med statligt kreditskapande finansierat återuppbyggnadsprogram, skriver Zepp-LaRouche i sin inledning till Medelhavsprogrammet. Under sådana förhållanden skulle Europa kunna få igång ett tillväxtmirakel i Sydeuropa, Medelhavsområdet och Afrika. Detta utvecklingsprogram fanns inbäddat redan i det Världslandbrokoncept, som för tjugo år sedan togs fram av ekonomen Lyndon LaRouche och Helga Zepp-LaRouche.

De 57-sidiga rapporten inleds med en strategisk översikt och beskriver sedan potential och utvecklingsmöjligheter för land efter land runt Medelhavet. Grekland tas upp i sammanhanget av hela Balkans utveckling. Därefter följer Spanien och Italien, vars ekonomier nu kollapsar, men som skulle kunna skapa ett ekonomiskt uppsving som sträcker sig in i Afrika. För Afrika koncentrerar sig rapporten på strategier för skapandet och användningen av vattenresurser, projektplaner för Tunisien, Egypten och Sahelregionen vilka alltför länge begravts i skrivbordslådor. Bland de ekonomiska modeller som uppmärksammas är det ekonomiska undret på 1950-talet efter andra världskriget.

Programmet inleds med en mycket bra sammanfattning av det mycket dramatiska och komplicerade världsläget, skriven av Helga Zepp-LaRouche.

Artikel 2 är en genomgång av den stora potential som finns i Greklands både mycket omfattande sjöfartsindustri och även rymdforskningsverksamheter. Det finns en hel rad infrastrukturprojekt för Grekland och upp genom hela Balkan som kan göra hela regionen till en mycket livskraftig brygga mot Asien.

Artikel 3 går igenom de möjligheter Spanien har har koppla Europa till Afrika med hjälpa av en tunnel under Gibraltar till Marocko och Afrika. De höghastighetståg som byggts ut i Spanien mer än någon annanstans i Europa har skapat en stor spansk industriell kompetens att bygga ut höghastighetstågen längs hela Nordafrikanska kusten och längs Afrikanska Atlantkusten.

Artikel 4 tar upp utvecklingsmöjligheterna i södra Italien med möjligheten av via den färdigplanerade bron till Sicilien bygga tunnelförbindelsen till Tunisien. Italien med sin starka industri är en nyckelfaktor för utvecklingen av hela Medelhavsområdet.

Artikel 5 handlar om ett helt nyuttänkt projekt utvecklat av en ledande egyptisk ingenjör att också avleda vattnet från Centrala Afrika ända till Norra Egypten till området närmast Libyen. Där finns den stora Qattaradepressionen under Medelhavets nivå, vilken på detta sätt kan fyllas med sötvatten så att en stor sjö skapas. Tillsammans med nya järnvägar och vägar genom Sahara till en stor hamn vid Medelhavet, kan en hel rad städer byggas och ett stort ökenområde befolkas.

Artikel 6 beskriver en framtidsvision av vad det stora Transaqua projekt skulle betyda för Afrika från Kongo och norrut. Projektet innebär att vatten från Kongoflodens övre delar kan avledas i en självrinnande kanal till Tschadsjöns vattenområde. Det innebär också enorma utvecklingsmöjligheter genom att Tschadsjön räddas och en stor region i södra Sahara kan återuppodlas och utvecklas.

Artikel 6: Tunisien har stora potentiella jordbruksområden i de stora saltträsken Sud. Sedan början på 1900-talet har det funnits förhoppningar att med vattenprojekt ta bort saltet och göra en stor region i södra Tunisien och östra Algeriet fruktbar, projekt som med dagens teknik kan göras ännu bättre och bredare.

Artikel 7: Argentinas exempel visar att det finns en annan väg än monetaristikst styrd åtstramning ur den ekonomiska krisen. Argentina prioriterade människorna och den reala ekonomin och kunde få igång sin ekonomi under egen kontroll. Artikeln visar vad Europa har att lära av Argentina.

Artikel 8 handlar om hemligheterna med det tyska ekonomisk undret, återuppbyggnaden av det krigshärjade Tyskland efter Andra världskriget. Centralt för detta var en finansieringsmetod som tystats ned men som skulle vara mycket användbar för genomförande av Medelhavsprogrammet.

Medelhavsprogrammet skrevs på engelska med håller nu på att översättas till flera andra språk.

Det mycket hoppfulla Medelhavsprogrammet kan laddas ned här (på engelska)

En kortare version med inledning och artikel 2 finns på danska här