Kina: Ryssland måltavla i sabelskrammel mot Syrien

Kinas regeringsorgan, dagstidningen Global Times, drar liknande slutsatser som larouche.se angående krisen kring massakrerna i Syrien.

"Vi uppmanar FN att snarast utse gärningsmännen. Vi menar, att endast FN:s ord äger auktoritet. Syriens regering, oppositionsstyrkorna och Västvärlden är alla berörda parter och således inte att betrakta som opartiska i sina bedömningar."

"FN bör inte ignorera syriska regeringens argument."

"Det föreligger inga incitament för dem att slå mynt av tragedin. Tvärtom kan krafter i strid med Bashars [al-Assad] regim använda den för att vinna mark för sina ståndpunkter..."

"Landet är i akut behov att återställa ordningen men kaos uppmuntras av utomstående krafter, i synnerhet Västvärlden. För dem är Bashars regims fall förutsättningen för att få slut på oroligheterna men detta krav förnekar verkligheten på plats..."

"Västvärlden har kommit till slutsatsen, att syriska regeringen låg bakom tragedin i fredags. De ämnar uppenbarligen inte ge ärendet rättvis prövning."

"Västvärlden är bra på att använda humanitärism som ursäkt för att uppnå dess sanna politiska och ekonomiska motiv. Från forna Jugoslavien till Mellanöstern har denna taktik använts, genom att först så politiska spänningar och sedan starta en militäroffensiv, för att bli av med oönskade politiker eller regimer under täckmanteln 'humanitär' intervention."

"Dödandet [i Hula] kan komma att utnyttjas som en ursäkt för Västvärlden att ytterligare intervenera i Syrien. Kina och Ryssland bör noggrannt bevaka FN:s utredning och de berörda parternas reaktioner. De måste bestämt motsätta sig interventionismens hysteriska framfart."

"Washington har en global plan rörande hanteringen av krisen i Syrien. Denna har som avsikt att isolera Iran och inskränka Rysslands inflytande."

Läs mer på: http://www.larouche.se/nyheter/2012/05/29/ryssland-hula-varldskriget