Inför de angloamerikanska kärnvapenhoten - Ryssland kapitulerar inte!

Den 3 och 4 maj stod den ryska regeringen värd för en konferens i Moskva om Natos och USA:s nya antirobotsystem i Östeuropa . Detta antirobotsystem är ett försvarssystem mot kärnvapenbärande raketer som på engelska förkortas som ABM-system för Anti Ballistic Missiles. Över 200 experter från 50 länder deltog. Alla 28 Nato-länder var representerade, såväl som Kina, Sydkorea, Japan och Rysslands militärt allierade inom den Kollektiva säkerhetsorganisationen (CSTO). Huvudtemat var Natos planerade antirobotsystem, som upprättas under förevändningen att stoppa ett ännu ej existerande hot av kärnvapenrobotar från Iran och kommer att rubba hela den globala strategiska kärnvapenbalansen. Ryssland har flera gånger protesterat mot dessa planer för att de kommer att utgöra ett hot mot Rysslands kärnvapenkapacitet att svara på en eventuell amerikansk kärnvapenattack. Ryssarna visade på konferensen att dessa planerade antirobotsystem skulle kunna skjuta ner ryska interkontinentala robotar, vilket innebär att Rysslands försvar undermineras och att dess kärnvapenavskräckande effekt därmed också undermineras.

- Det finns inget annat mål för denna robotsköld än Ryssland, sa sekreteraren för det ryska Nationella säkerhetsrådet Nikolaj Patrusjev

Rysslands försvarsstabschef, general Nikolaj Makarov, varnade under öppningsceremonin för konsekvenserna om Nato fortsätter att strunta i Rysslands kritik. Makarov hänvisade till "detta antirobotsystems destabiliserande natur" och sa:
- Beslutet att förebyggande syfte använda tillgängliga vapen för att oskadliggöra detta antirobotsystem i kommer att fattas om situationen förvärras.

För att kunna genomföra detta planerar nu Ryssland i denna konflikt att omedelbart reagera militärt med framflyttning av stridskrafter närmare de planerade antirobotanläggningarna i Polen, Rumänien och Turkiet om antirobotsystemets första fas fullbordas i slutet av maj. Makarov sa:
- Utplaceringen av nya vapen i södra och nordvästra Ryssland mot antirobotsystemets komponenter, inklusive utplaceringen av Iskanderrobotar i Kaliningradregionen, är ett möjligt sätt att oskadliggöra det europeiska antirobotsystemets infrastruktur.

Iskanderrobotarna har Natobeteckningen SS-26 och är efterföljare till Scudrobotarna. De är placerade på fordon och kan laddas med både konventionella sprängämnen och kärnvapen.

En rysk analytiker vid namn Vladimir Orlov sa på konferensen att de hot, som Nato säger sig vara oroade över, är mycket överdrivna:
- Robothot från de länder som amerikaner och européer hävdar utvecklar långdistansrobotar [Iran och Nordkorea] - är inte trovärdiga. Europa skall inte känna sig sårbart, och frågan handlar om att Ryssland nu i stället för Europa känner sig sårbart.

Han understöddes av Michel Miraillet, den franske chefen Strategiska frågor och försvarspolitik:
- För det första hotar Irans robotprogram varken Europa eller USA. För det andra utvecklas Irans kärnforskningsprogram för civila ändamål enbart. Därför ser Ryssland Iran enbart som en risk, inte ett hot för Europa.

Rysslands försvarsminister Anatoly Serdjukov sa att samtalen med USA hamnat i en "återvändsgränd" och att samtalen fört till ett "dilemma". Serdjukov sa:
- Antingen klarar vi av den prövning det är att samarbeta och kan agera gemensamt mot nya utmaningar från robotar och andra hot, eller så blir vi [Ryssland] tvunget att svara med nödvändiga militära åtgärder.

Ryssland ställer sig öppet för samarbete med USA om problemen kan lösas och föreslår gemensamma system mot eventuella hot av kärnvapenrobotar, men också för att försvara jorden mot asteroidnedslag och andra kosmiska faror. Ryssland vill också bygga tunneln till USA under Berings sund.

Vi ber nu läsaren att se den verklighet i världen som den ryska regeringen sett:

USA:s militära upprustning vid den Persiska viken och i Medelhavet med krigsfartyg och ubåtar som bär en kärnvapenpotential som är tusentals gånger starkare än de atombomber som skakade Hiroshima i slutet av Andra världskriget . Kärnvapenkrig är en mycket klar och mycket direkt fara i konflikterna om Iran och Syrien. Med sina varningar visar Ryssland att man inte tänker kapitulera inför kärnvapenhoten. Den 4 maj publicerade Lyndon LaRouche sin reaktion på Makarovs tal med titeln "Nu har nedräkningen börjat" ("The Showdown Has Now Begun"). Läs det här på engelska eller danska. LaRouche visar i sitt uttalande att den upptrappning som sker leds av britterna genom Obamas administration och slår fast att kärnvapenkrigshotet kan stoppas om Obama avsätts och finanskrisen löses med bankdelning enligt Glass-Steagall, inrättande av ett kreditsystem och igångsättningen av Nawapaprojektet.

Se artikel i Ny Solidaritet om SDE - det strategiska försvaret av Jorden.

Läs mer om konferensen på engelska i EIR

Se grafiken i powerpointbilderna på engelska som presenterades av general Gerassimov på Moskvakonferensen här

Moskvakonferensens alla tal på ryska och bildpresentationer på ryska och engelska finns här