Svenska dagbladets "solidaritet" ställer aktiekurser före människoliv

Ledarskribenten Claes Arvidsson i Svenska Dagbladet går den 15 maj till attack mot Alexandra Pascalido för att hon i en artikel i tidskriften Arena uppmanat till solidaritet med Grekland. Arvidsson argumenterar för att det är EU:s politik som är "solidarisk", med hjälp av följande uppseendeväckande definition:

"Det handlar både om solidaritet och egenintresse. Det spelar roll om det finansiella systemet bryter ihop. Stigande börskurser till följd av ökad tilltro till att euron inte kraschar är ett allmän-intresse."

Arvidsson anser uppenbarligen att det är ett allmänintresse att greker dör för att aktiekurserna skall stiga.

Arvidssons solidaritet är med bankerna, som får EU-hjälpen på 130 miljarder euro till 95 procent. Men denna "solidaritet" gäller inte bara grekiska, italienska, tyska och franska bankers värdepapper utan även de stora vapenavtal som Frankrike och Tyskland mitt i krisen påtvingade grekerna. Riktig solidaritet är att sätta människoliv före värdepapper och vapenavtal.

Det finns alternativ till EU-politiken att döda greker och det är en bankdelning enligt Glass-Steagall. Då kan de grekiska bank-erna rekonstrueras och den lilla del av bankerna som behövs för människors kontohantering, realekonomi, handel och betalningssystem hållas igång. Staten behöver inte rekapitalisera bankernas förluster p.g.a. nedskrivningen av statsskulden eller felspekulationer. De utländska bankernas krav kan skrivas ned till en nivå som tillåter att landets människor överlever. Med en egen valuta kan sedan Grekland använda sin egen centralbank för att skapa de krediter som behövs för att sätta folk i produktiva jobb med att bygga infrastruktur och annat som kan göra att landet kan fungera som Europas port mot hela det dynamiska Asien och delta i en Marshallplan för hela Medelhavsområdet. Det är inte sant att EU:s åtstramningspolitik och avskaffande av den grekiska demokratin är "enda vägen"!"

Läs mer om grekerna verkliga möjlighet till krislösning här

Arvidsson ledare finns här