De tyska socialdemokraterna vill dela bankerna, men...

I samband med den franske presidenten och socialistledaren François Hollandes besök i Tyskland publicerade det tyska socialdemokratiska partiet SPD en rapport, som utarbetats tillsammans med franska Parti Socialiste, som dömer ut den så kallade fiskalunionen och bland annat kräver följande:

  • en bankdelningslag,
  • • ökat ansvar för bankerna att ta sina egna spekulationsförluster,
  • • inrättandet av en övervakningsmyndighet som ska se till att det investeras i realekonomin,
  • • instiftandet av en "tillväxtpakt" istället för fiskalpakten (alias sparpakten/självmordspakten).

De vill även ha en så kallad tobinskatt och investeringar i tillväxtfrämjande program.

Samtidigt kräver SPD dock att en europeisk fond ska kunna ingripa mot ett lands vars skuldsättning överskrider 60% av BNP. Den här fonden skulle få längre gående befogenheter än till och med ESM, och hjälpa till att elda på det hyperinflationistiska förlopp som Eurozonen med omnejd redan befinner sig mitt uppe i.

Summan av dessa föreslagna åtgärder skulle inte till syvende och sist bli särskilt annorlunda än vad som redan varit på bordet under Merkozy-tyranniet. Det bör trots det noteras att de svenska socialdemokraterna ligger ännu längre ifrån den verkliga lösningen än deras kontinentaleuropeiska kamrater. Det borde de rätta till.