Royal Society vill stoppa svält med folkmord

Det brittiska imperiets desperation är nu så stor att man öppet avslöjar sina planer på ett globalt folkmord hundra gånger värre än Hitlers. Den brittiska "vetenskaps"-akademin Royal Society kräver under förevändning av låtsad oro för världens 1,3 miljarder hungrande människor minskad folkmängd och minskad konsumtion.

En av författarna till Royal Societys 106-sidiga rapport "Befolkning och planeten", Paul Ehrlich, berättade för den brittiska tidningen The Guardian vad det är för siffra han talar om, nämligen 1,5 miljarder människor. Men det är inte de som skall bort, utan de som skall bli kvar! Det betyder att han vill ha bort 5,5 miljarder människor, dvs mer än hundra gånger de männi-skor Hitler lät döda under hela andra världskriget. Paul Ehrlich har varit en ledande folkmordsförespråkare ända sedan han 1968 författade boken "Befolkningsbomben". The Guardian överträffade Ehrlich med sin formulering att världen "snabbt" måste gå mot en "befolkningsminskning".

Royal Society, Kungliga brittiska vetenskapsakademin, grundades 1660 och gjorde kvacksalvaren Isaac Newton till förebild för vetenskapen. I rapporten "Befolkning och planteten" tar Royal Society upp det faktum att 1,3 miljarder människor hungrar som förevändning för att ytterligare minska konsumtionen, dvs öka hungern. Budskapet är att "människans (teknikens) påverkan på jorden" måste minskas och i stället skall "de begränsade resurserna" omfördelas och koldioxidutsläppen kapas. Rapporten ingår i en offensiv tillsammans med Romklubben och Världsnaturfonden WWF, för att styra upp den stora FN-konferensen Rio+20 till att bli en folkmordskonferens.

Arbetsgruppen bakom Royal Societys rapport har letts av Sir John Sulston, som kräver att tillväxten stoppas med hänvisning till att den globala ekonomin inte är "hållbar" för miljön. Han har fått uppmuntran även från Sverige genom nobelpriset i medicin 2002 för sina studier av generna hos ... maskar.