Narkotika i världens banksystem

Dr Antonio Maria Costa, som mellan 2002 och 2010 var chef för FN:s
avdelning mot narkotikahandel och kriminalitet (UNODC), ger en inblick i
hur narkotikapengar har förgiftat finansvärlden, i en exklusiv intervju
i den amerikanska LaRoucherörelsens vecko-tidskrift EIR, publicerad den
27 april. Knarkhandelns penningtvätt har kunnat växa enormt p.g.a. att
de bankregleringar som flera länders regeringer, ibland med hjälp av
Costa, hade infört, har slagits sönder i det globaliserade banksystemet.

I januari 2009, bara några månader efter sammanbrottet i det transatlantiska banksystemet, väckte en intervju med Costa i den österrikiska tidskriften Profil stor internationell uppmärksamhet. Costa förklarade där att massiva kontantflöden från narkotikahandeln hade förts in i bankerna för att rädda dem efter det att bankernas interbankmarknad stängts.

I intervjun i EIR berättar Costa om narkotikahandelns penningtvätt och hur man kan isolera den. Han betonar nationalstatens roll i detta arbete, och kritiserar legaliseringslobbyn. Han menar att legaliseringskraven är ett nytt opiumkrig. Costa ser gärna att systemet med delade banker à la Glass-Steagall återinförs för att handskas med problemet, även om han menar att det inte är en tillräcklig åtgärd.

Costa kom även i denna intervju med ett nytt dramatiskt uttalande om hur banker har gjort sig beroende av narkotikapengarna. EIR frågade vem som tog initiativet till att dra in narkotikapengarna i banksystemet: "Var det brottsorganisationerna som utnyttjade finanskrisen, eller var det bankerna som i finanskrisen sökte upp brottsorganisationerna för att komma åt deras pengar? Hur gick det till?" Costa svarade:
- Finanssektorn är helt genomsyrad av kriminella pengar och därför är det troligen mer korrekt att säga att det inte var maffian som försökte ta sig in i finanssystemet, utan att det var bankerna som aktivt letade efter kapital, inklusive de kriminellas pengar. Och inte bara som insättningar, utan också i form av aktiedelägarskap och i en del fall fick de också styrelserepresentation i banker.

Costa deltog den 13 mars i en debatt om droglegalisering som sändes på Youtube från en studio i London. Debatten var organiserad av legaliseringslobbyn. Tre av deltagarna var mot legalisering: Costa, den pensionerade amerikanske generalen Barry McCaffrey och New Yorks förre chefsåklagare Elliot Spitzer. Costa sopade rent i debatten när han jämförde dagens knarkkrig med det brittiska Ostindiska kompaniets opiumkrig mot Kina för 150 år sedan:
- De som är för att legalisera knarket idag säger att de vill stoppa kriget mot knarket. Jag säger att vi måste stoppa alla knarkkrig. Låt mig förklara. Vi som debatterar här representerar 10 procent av mänskligheten och vi föreslår en knarkpolitik för världen men vi glömmer de knarkbrott vi själva begått. 2012 firar vi ett otäckt jubileum, ett som får det att vända sig i magen på mig.

- Det är 150 år sedan de opiumkrig avslutades, genom vilka våra västliga länder tvingade Kina att konsumera knark. Då, som nu, var det giriga investerare. Då, och ni kanske kommer ihåg det, var det det Ostindiska kompaniet som ville tjäna pengar på att förgifta kineserna med opium. Kina var emot detta. Våra länder svarade med att sätta igång ett krig. Våra länder vann kriget och tvingade kineserna att knarka i hundra år. Tiotals miljoner kineser dog av knark, krig och svält.

Läs hela intervjun på engelska här

Läs om hur den britiska jättebanken och opiumhandelns gamal centralbank Hongkon & Shanghai Banking Corporation - HSBC i maj 2012 avslöjats i USA för att tvätta Mexikanska knarkligornas knarkpengar här

Läs hur Antonio Mario Costa fick det första Nils Bejerotpriset vid Världskonferensen mot Narkotika i Stockholm den 24 maj 2010 här