Nytt parti i Grekland!

Den 24 februari tillkännagav den oberoende parlamentsledamoten Panos Kammenos att han har för avsikt att bilda ett nytt parti, vars främsta uppgift ska vara att samla alla greker för att bekämpa det illa sedda memorandumet från den ännu mer illa sedda trojkan EU, IMF och ECB. Partiet ska heta Oberoende greker, Anexartitoi Ellines.

I partiets grundningsdokument står bl.a. att "inför den nya ordningens angrepp, som består av memorandumet, ekonomisk förnedring av nationen och brutala angrepp på framiljelivet , har jag kommit fram till att vi behöver en ny politisk organisation som ska heta Oberoende greker. ... Vi hävdar att nationellt oberoende och befolkningens patriotism är icke-förhandlingsbara principer, att det nationella intresset har företräde, att författningen och den parlamentariska demokratin måste respekteras.... (Dessa principer) säger oss att memorandumet måste upphävas och att vi måste vägra att acceptera de betungande, olagliga skulderna och de därmed förbundna ockerräntorna. .... vi kan inte gå med på att självbestämmanderätten överförs till någon annan eller att nationalstaten avskaffas."

Det är staten som "garanterar rättvisa, jämlikhet, solidaritet och meritokrati och som skyddar den grekiska familjen och medborgaren från marknadernas attacker. Vi bekänner oss till den parlamentariska demokratins politiska system och verkar för att stärka och utvidga dess institutioner, genom medborgarnas direkta deltagande i beslutsprocessen."

Partiet tror på ett Europa med solidaritet mellan oberoende stater, inte ett Europa som har "förvandlats till ett instrument för starkare länder och det globala banksystemet."

Kammenos lämnade mittenpartiet Ny Demokrati efter att ha vägrat rösta för Lucas Papademos koalitionsregering. Han har föresatt sig att samla in 100.000 underskrifter från grekiska medborgare för att visa att partiet verkligen är en folkrörelse. Kammenos sa: "Vår rörelse har fötts. Jungfru Maria beskyddar oss och hjälper oss. Vi är många. Vi är oberoende. Vi är greker."

Läs hur bankdelning kan rädda Grekland här

Läs om memorandumpolitiken här

och här