Glass-Steagall i svensk översättning

Glass-Steagall översatt till svenska med utgångspunkt från
kongressledamoten Marcy Kapturs motion 2011 i representanthuset för att
ordagrant återinföra lagen. Kapturs motion HR 129 år 2013 liksom Tom Harkins motion i senaten S 985 också 2013 är likalydande. Motionen på engelska följer
omedelbart under.

Den amerikanska kongressledamoten Marcy Kapturs motion H.R.1489 om en lag för återgång till klok bankverksamhet 2011

112:e kongressen

I Representanthuset

Den 12 april 2011 har ledamoten Kaptur, tillsammans med ledamöterna
Moran och Jones*, lagt fram följande motion som hänvisats till
Finansutskottet.

Motion H.R.1489

För att återkalla vissa bestämmelser i Gramm-Leach-Bliley-lagen**
och återinföra uppdelningen mellan affärsbanker och
värdepappershandel, enligt bestämmelserna i 1933 års Banklag, även
kallad Glass-Steagall-lagen, och för andra åtgärder

Beslutar USA:s Senat och Representanthus att

Sektion 1: Kortrubrik:

Denna lag kan kallas 2011 års lag för återgång till klok
bankverksamhet

Sektion 2: Återinförande av Glass-Steagall:

a) En mur mellan affärsbanker och värdepappershandel återinförs i
sektion 18 av den federala insättargarantilagen (12 U.S.C. 1828),
ändrad enligt sektion 615(a) i Dodd-Frank-lagen*** för en
reformering av Wall Street och konsumentskydd, genom tillägg i
slutet av följande stycke:

(aa) Begränsning av värdepappersanknytningar

(1) Förbud mot anknytning mellan ett försäkrat insättningsinstitut
och investeringsbank eller värdepappersbolag - Ett försäkrat
insättningsinstitut får ej vara eller bli anknutet till någon
mäklare eller handlare, någon investeringsrådgivare, något
investeringsbolag, eller någon annan person som i huvudsak ägnar
sig åt emission, lämnande av garanti för emission, försäljning,
eller distribution i parti eller minut eller i konsortium av aktier,
annat bevis om delaktighet i bolag, obligationer, växlar eller andra
värdepapper.

(2) Förbud för tjänstemän, chefer och anställda för
värdepappersbolag att tjänstgöra i styrelser för
insättningsinstitut.

(A) I allmänhet - En person som är tjänsteman, chef, partner
eller anställd hos någon mäklare eller handlare, någon
investeringsrådgivare, något investeringsbolag, eller någon annan
person som i huvudsak ägnar sig åt emission, lämnande av garanti
för emission, försäljning, eller distribution i parti eller minut
eller i konsortium av aktier, annat bevis om delaktighet i bolag,
obligationer, växlar eller andra värdepapper, får inte samtidigt
tjänstgöra som tjänsteman, chef, anställd eller annan
institutionsanknuten part för något försäkrat insättarinstitut.

(B) Undantag - Stycket (A) skall ej gälla för en individ som
annars enligt stycket skulle varit förhindrad, om den ansvariga
federala bankmyndigheten, med förordning för begränsat antal fall,
att tjänstgöring för sådan person som tjänsteman, chef, anställd
eller annan institutionsanknuten part för något försäkrat
insättarinstitut inte skulle otillbörligt påverka
investeringsbeslut för insättarinstitutet eller för för de råd
institutet ger till kunder.

(C) Avslutning av verksamhet - Förutom tillämpningar av stycke
(B), skall varje person beskriven i stycke (A), som vid beslutet av
2011 års lag för återgång till klok bankverksamhet har tjänst
som tjänsteman, chef, anställd eller annan institutionsassocierad
part för något försäkrat insättarinstitut skall avsluta sådan
tjänst så snart det är praktiskt möjligt efter ett sådant
beslutsdatum och senast vid utgången av en 60-dagarsperiod med
början vid ett sådant datum.

(3) Avslutning av existerande anknytning -

(A) Ordnad avveckling av existerande anknytning - Varje anknytning
mellan ett försäkrat insättarinstitut med mäklare eller handlare,
investeringsrådgivare, investeringsbolag eller annan person vid
beslutet av 2011 års lag för återgång till klok bankverksamhet
förbjuden enligt paragraf (1) skall avslutas så snart det är
praktiskt möjligt och senast vid utgången av tvåårsperioden med
början vid ett sådant beslutsdatum.

(B) Tidigarelagd avveckling - Den ansvariga federala
bankmyndigheten kan, efter möjlighet att framföra klagan givits,
när som helst upphäva den föregående paragrafens eftergift om
fortsatt anknytning till slutet den period som angavs där, om
myndigheten beslutar enligt syftet med detta stycke och 2011 års
lag för återgång till klok bankverksamhet att en sådan åtgärd
är nödvändig för att förhindra orättmätig ansamling av
tillgångar, minskad eller orättvis konkurrens, intressekonflikter
eller osund bankverksamhet och om det är i det allmänna intresset.

( C )
Förlängning - Förutom avslutning enligt stycket (B), kan den
ansvariga federala bankmyndigheten
förlänga tvåårsperioden som nämndes i stycke ( A ) från tid
till annan för varje enskilt försäkrat insättarinstitut i ej mer
än sex månader åt gången, om enligt myndighetens bedömning en
sådan förlängning inte skulle vara skadlig för det allmänna
intresset, dock skall ingen sådan förlängning tillåtas att
sammanlagt överstiga ett år.

[Härefter följer endast definitioner och hänvisningar till rättsfall
samt sektion 3 om återkallande av tidigare lagar,
övergångsbestämmelser samt slutligen i sektion 4 rapportskyldighet
för myndigheterna att till kongressen rapportera om någon
förlängning eller tidigarelagd avveckling gjorts.]

* Hittills har sammanlagt 58 kongressledamöter sponsrat motionen.

** Gramm-Leach-Bliley-lagen
var den lag som 1999 upphävde bankdelningslagen Glass-Steagall från
1933. Denna motion innehåller därför mängder av korrigeringar av
just Gramm-Leach-Bliley-lagen.

*** Dodd-Frank-lagen var
den tandlösa finansreform som genomfördes under president Barack
Obama 2010, vilket också gör att att dess ändringar måste
korrigeras för att en effektiv bankreglering skall kunna genomföras.


Nedan följer på engelska hela Marcy Kapturs motion för återinförande av Glass-Steagall:

H.R.1489
-- Return to Prudent Banking Act of 2011 (Introduced in House - IH)

112th CONGRESS

1st Session

H. R. 1489

To repeal certain provisions of the
Gramm-Leach-Bliley Act and revive the separation between commercial
banking and the securities business, in the manner provided in the
Banking Act of 1933, the so-called `Glass-Steagall Act', and for
other purposes.

IN THE HOUSE OF REPRESENTATIVES

April 12, 2011

Ms. KAPTUR (for herself, Mr. MORAN, and Mr. JONES)
introduced the following bill; which was referred to the Committee on
Financial Services


A BILL

To repeal certain provisions of the
Gramm-Leach-Bliley Act and revive the separation between commercial
banking and the securities business, in the manner provided in the
Banking Act of 1933, the so-called `Glass-Steagall Act', and for
other purposes.

  Be it enacted by the Senate and House of
  Representatives of the United States of America in Congress
  assembled,

SECTION 1. SHORT TITLE.

  This Act may be cited as the `Return to Prudent
  Banking Act of 2011'.

SEC. 2. GLASS-STEAGALL REVIVED.

   • `(A) IN GENERAL- An individual who is an officer,
    director, partner, or employee of any broker or dealer, any
    investment adviser, any investment company, or any other person
    engaged principally in the issue, flotation, underwriting, public
    sale, or distribution at wholesale or retail or through syndicate
    participation of stocks, bonds, debentures, notes, or other
    securities may not serve at the same time as an officer, director,
    employee, or other institution-affiliated party of any insured
    depository institution.

    `(B) EXCEPTION- Subparagraph (A) shall not apply
    with respect to service by any individual which is otherwise
    prohibited under such subparagraph if the appropriate Federal
    banking agency determines, by regulation with respect to a limited
    number of cases, that service by such individual as an officer,
    director, employee, or other institution-affiliated party of any
    insured depository institution would not unduly influence the
    investment policies of the depository institution or the advice
    the institution provides to customers.

    `(C) TERMINATION OF SERVICE- Subject to a
    determination under subparagraph (B), any individual described in
    subparagraph (A) who, as of the date of the enactment of the
    Return to Prudent Banking Act of 2011, is serving as an officer,
    director, employee, or other institution-affiliated party of any
    insured depository institution shall terminate such service as
    soon as practicable after such date of enactment and no later than
    the end of the 60-day period beginning on such date.

    `(A) ORDERLY WIND-DOWN OF EXISTING AFFILIATION-
    Any affiliation of an insured depository institution with any
    broker or dealer, any investment adviser, any investment company,
    or any other person, as of the date of the enactment of the Return
    to Prudent Banking Act of 2011, which is prohibited under
    paragraph (1) shall be terminated as soon as practicable and in
    any event no later that the end of the 2-year period beginning on
    such date of enactment.

    `(B) EARLY TERMINATION- The appropriate Federal
    banking agency, after opportunity for hearing, may terminate, at
    any time, the authority conferred by the preceding subparagraph to
    continue any affiliation subject to such subparagraph until the
    end of the period referred to in such subparagraph if the agency
    determines, having due regard for the purposes of this subsection
    and the Return to Prudent Banking Act of 2011, that such action is
    necessary to prevent undue concentration of resources, decreased
    or unfair competition, conflicts of interest, or unsound banking
    practices and is in the public interest.

    `(C) EXTENSION- Subject to a determination under
    subparagraph (B), an appropriate Federal banking agency may extend
    the 2-year period referred to in subparagraph (A) from time to
    time as to any particular insured depository institution for not
    more than 6 months at a time, if, in the judgment of the agency,
    such an extension would not be detrimental to the public interest,
    but no such extensions shall in the aggregate exceed 1 year.

  • `(1) PROHIBITION ON AFFILIATION BETWEEN INSURED
   DEPOSITORY INSTITUTIONS AND INVESTMENT BANKS OR SECURITIES FIRMS-
   An insured depository institution may not be or become an affiliate
   of any broker or dealer, any investment adviser, any investment
   company, or any other person engaged principally in the issue,
   flotation, underwriting, public sale, or distribution at wholesale
   or retail or through syndicate participation of stocks, bonds,
   debentures, notes, or other securities.

   `(2) PROHIBITION ON OFFICERS, DIRECTORS AND
   EMPLOYEES OF SECURITIES FIRMS SERVICE ON BOARDS OF DEPOSITORY
   INSTITUTIONS-

   (3) TERMINATION OF
   EXISTING AFFILIATION-

   `(4) DEFINITIONS- For purposes of this subsection,
   the terms `broker' and `dealer' have the same meanings as in
   section 3(a) of the Securities Exchange Act of 1934 and the terms
   `investment adviser' and `investment company' have the meaning
   given such terms under the Investment Advisers Act of 1940 and the
   Investment Company Act of 1940, respectively.'.

   (1) IN GENERAL- The Congress ratifies the
   interpretation of the paragraph designated the `Seventh' of section
   5136 of the Revised Statutes of the United States (12 U.S.C. 24, as
   amended by section 16 of the Banking Act of 1933 and subsequent
   amendments) and section 21 of the Banking Act of 1933 (12 U.S.C.
   378) by the Supreme Court of the United States in the case of
   Investment Company Institute v. Camp (401 U.S. 617 et seq. (1971))
   with regard to the permissible activities of banks and securities
   firms, except to the extent expressly prescribed otherwise by this
   section.

   (2) APPLICABILITY OF REASONING- The reasoning of
   the Supreme Court of the United States in the case referred to in
   paragraph (1) with respect to sections 20 and 32 of the Banking Act
   of 1933 (as in effect prior to the date of the enactment of the
   Gramm-Leach-Bliley Act) shall continue to apply to subsection (aa)
   of section 18 of the Federal Deposit Insurance Act (as added by
   subsection (a) of this section) except to the extent the scope and
   application of such subsection as enacted exceed the scope and
   application of such sections 20 and 32.

   (3) LIMITATION ON AGENCY INTERPRETATION OR JUDICIAL
   CONSTRUCTION- No appropriate Federal banking agency, by regulation,
   order, interpretation, or other action, and no court within the
   United States may construe the paragraph designated the `Seventh'
   of section 5136 of the Revised Statutes of the United States (12
   U.S.C. 24, as amended by section 16 of the Banking Act of 1933 and
   subsequent amendments), section 21 of the Banking Act of 1933, or
   section 18(aa) of the Federal Deposit Insurance Act more narrowly
   than the reasoning of the Supreme Court of the United States in the
   case of Investment Company Institute v. Camp (401 U.S. 617 et seq.
   (1971)) as to the construction and the purposes of such provisions.

 • (a) Wall Between Commercial Banks and Securities
  Activities Reestablished- Section 18 of the Federal Deposit
  Insurance Act (12 U.S.C. 1828), as amended by section 615(a) of the
  Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, is
  amended by adding at the end the following new subsection:

  `(aa) Limitations on Security Affiliations-

  (b) Prohibition on Banking Activities by Securities
  Firms Clarified- Section 21 of the Banking Act of 1933 (12 U.S.C.
  378) is amended by adding at the end the following new subsection:

  `(c) Business of Receiving Deposits- For purposes of
  this section, the term `business of receiving deposits' includes the
  establishment and maintenance of any transaction account (as defined
  in section 19(b)(1)(C) of the Federal Reserve Act).'.

  (c) Continued Applicability of ICI vs. Camp-

 • SEC. 3. REPEAL OF GRAMM-LEACH-BLILEY ACT
  PROVISIONS.

  (a) Financial Holding Company-

   • (A) ORDERLY WIND-DOWN OF EXISTING AFFILIATION- In
    the case of a bank holding company which, pursuant to the
    amendments made by paragraph (1), is no longer authorized to
    control or be affiliated with any entity that was permissible for
    a financial holding company, any affiliation by the bank holding
    company which is not permitted for a bank holding company shall be
    terminated as soon as practicable and in any event no later than
    the end of the 2-year period beginning on such date of enactment.

    (B) EARLY TERMINATION- The Board of Governors of
    the Federal Reserve System, after opportunity for hearing, may
    terminate, at any time, the authority conferred by the preceding
    subparagraph to continue any affiliation subject to such
    subparagraph until the end of the period referred to in such
    subparagraph if the Board determines, having due regard to the
    purposes of this Act, that such action is necessary to prevent
    undue concentration of resources, decreased or unfair competition,
    conflicts of interest, or unsound banking practices, and is in the
    public interest.

    (C) EXTENSION- Subject to a determination under
    subparagraph (B), the Board of Governors of the Federal Reserve
    System may extend the 2-year period referred to in subparagraph
    (A) above from time to time as to any particular bank holding
    company for not more than 6 months at a time, if, in the judgment
    of the Board, such an extension would not be detrimental to the
    public interest, but no such extensions shall in the aggregate
    exceed 1 year.

    • (i) by striking subparagraph (E) of paragraph
     (2); and

     (ii) by striking paragraphs (3), (4), and (5).

   • (A) Section 2 of the Bank Holding Company Act of
    1956 (12 U.S.C. 1841) is amended by striking subsection (p).

    (B) Section 5(c) of the Bank Holding Company Act
    of 1956 (12 U.S.C. 1844(c)) is amended--

    (C) Section 5 of the Bank Holding Company Act of
    1956 (12 U.S.C. 1844) is amended by striking subsection (g).

    (D) The Federal Deposit Insurance Act (12 U.S.C.
    1811 et seq.) is amended by striking section 45.

    (E) The Bank Holding Company Act of 1956 (12
    U.S.C. 1841 et seq.) is amended by striking section 10A.

    (F) Subtitle B of title I of the
    Gramm-Leach-Bliley Act is amended by striking section 114 (12
    U.S.C. 1828a) and section 115 (12 U.S.C. 1820a).

  • (1) IN GENERAL- Section 4 of the Bank Holding
   Company Act of 1956 (12 U.S.C. 1843) is amended by striking
   subsections (k), (l), (m), (n), and (o).

   (2) TRANSITION-

   (3) TECHNICAL AND CONFORMING AMENDMENTS-

  (b) Financial Subsidiaries Repealed-

   (1) IN GENERAL- Section 5136A of the Revised
   Statutes of the United States (12 U.S.C. 24a) is amended to read as
   follows:

 • `SEC. 5136A. [REPEALED].'.

   • (A) ORDERLY WIND-DOWN OF EXISTING AFFILIATION- In
    the case of a national bank which, pursuant to the amendments made
    by paragraph (1), is no longer authorized to control or be
    affiliated with financial subsidiary as of the date of the
    enactment of this Act, such affiliation shall be terminated as
    soon as practicable and in any event no later that the end of the
    2-year period beginning on such date of enactment.

    (B) EARLY TERMINATION- The Comptroller of the
    Currency, after opportunity for hearing, may terminate, at any
    time, the authority conferred by the preceding subparagraph to
    continue any affiliation subject to such subparagraph until the
    end of the period referred to in such subparagraph if the
    Comptroller determines, having due regard for the purposes of this
    Act, that such action is necessary to prevent undue concentration
    of resources, decreased or unfair competition, conflicts of
    interest, or unsound banking practices and is in the public
    interest.

    (C) EXTENSION- Subject to a determination under
    subparagraph (B), the Comptroller of the Currency may extend the
    2-year period referred to in subparagraph (A) above from time to
    time as to any particular national bank for not more than 6 months
    at a time, if, in the judgment of the Comptroller, such an
    extension would not be detrimental to the public interest, but no
    such extensions shall in the aggregate exceed 1 year.

    (A) The 20th undesignated paragraph of section 9
    of the Federal Reserve Act (12 U.S.C. 335) is amended by striking
    the last sentence.

    (B) The Federal Deposit Insurance Act is amended
    by striking section 46 (12 U.S.C. 1831w).

  • (2) TRANSITION-

   (3) TECHNICAL AND CONFORMING AMENDMENT-

   (4) CLERICAL AMENDMENT- The table of sections for
   chapter one of title LXII of the Revised Statutes of the United
   States is amended by striking the item relating to section 5136A.

  (c) Definition of Broker- Section 3(a)(4)(B) of the
  Securities Exchange Act of 1934 (15 U.S.C. 78c(a)(4)(B)) is
  amended--

   (1) by striking clauses (i), (iii), (v), (vii),
   (x), and (xi); and

   (2) by redesignating clauses (ii), (iv), (vi),
   (viii), and (ix) as clauses (i), (ii), (iii), (iv), and (v),
   respectively.

  (d) Definition of Dealer- Section 3(a)(5)(C) of the
  Securities Exchange Act of 1934 (15 U.S.C. 78c(a)(5)(C)) is
  amended--

   (1) by striking clauses (i) and (iii); and

   (2) by redesignating clauses (ii) and (iv) as
   clauses (i) and (ii), respectively.

  (e) Definition of Identified Banking Product-
  Subsection (a) of section 206 of the Gramm-Leach-Bliley Act (15
  U.S.C. 78c note) is amended--

   (1) by inserting `and' after the semicolon at the
   end of paragraph (4);

   (2) in paragraph (5), by striking `; or' and
   inserting a period; and

   (3) by striking paragraph (6) and all that follows
   through the end of such subsection.

  (f) Definition of Activities Closely Related to
  Banking-

   (1) IN GENERAL- Section 4(c)(8) of the Bank Holding
   Company Act of 1956 (12 U.S.C. 1843(c)(8)) is amended by striking
   `the day before the date of the enactment of the Gramm-Leach-Bliley
   Act' and inserting `January 1, 1970,'.

   (2) PROVISION ALLOWING FOR EXCEPTIONS AFTER REPORT
   TO THE CONGRESS- Subsection (j) of section 4 of the Bank Holding
   Company Act of 1956 (12 U.S.C. 1843(j)) is amended to read as
   follows:

  `(j) Approval for Certain Post-1970 Subsection
  (c)(8) Activities-

   `(1) IN GENERAL- Notwithstanding the limitation of
   the January 1, 1970, approval deadline in subsection (c)(8), the
   Board may determine an activity to be so closely related to banking
   as to be a proper incident thereto for purposes of such subsection,
   subject to the requirements of this subsection and such terms and
   conditions as the Board may require.

   `(2) GENERAL STANDARDS- In making any determination
   under paragraph (1), the Board shall consider whether performance
   of the activity by a bank holding company or a subsidiary of such
   company can reasonably be expected to result in a violation of
   section 18(aa) of the Federal Deposit Insurance Act, section 21 of
   the Banking Act of 1933, or the spirit of section 2(c) of the
   Return to Prudent Banking Act of 2011, and other possible adverse
   effects, such as undue concentration of resources, decreased or
   unfair competition, conflicts of interests, or unsound banking
   practices.

   `(3) REPORT AND WAIT- No determination of the Board
   under paragraph (1) may take effect before the end of the 180-day
   period beginning on the date by which notice of the determination
   has been submitted to both Houses of the Congress together with a
   detailed explanation of the activities to which the determination
   relates and the basis for the determination, unless before the end
   of such period, such activities have been approved by an Act of
   Congress.'.

  (g) Repeal of Provision Relating to Foreign Banks
  Filing as Financial Holding Companies- Section 8(c) of the
  International Banking Act of 1978 (12 U.S.C. 3106(c)) is amended by
  striking paragraph (3).

  SEC. 4. REPORTS TO THE CONGRESS.

  (a) Reports Required- Each time the Board of
  Governors of the Federal Reserve System, the Comptroller of the
  Currency, or another appropriate Federal banking agency makes a
  determination or an extension under subparagraph (B) or (C) of
  paragraph (2) or (3) of section 18(aa) of the Federal Deposit
  Insurance Act (as added by section 2(a)) or subparagraph (B) or (C)
  of subsection (a)(2) or (b)(2) of section 3, as the case may be, the
  Board, Comptroller, or agency shall promptly submit a report of such
  determination or extension to the Congress.

  (b) Contents- Each report submitted to the Congress
  under subsection (a) shall contain a detailed description of the
  basis for the determination or extension.