Rysk-amerikansk månbas föreslagen

Ryssland föreslår ett gemensamt projekt med USA, Europa och andra delar av världen om att upprätta en mänsklig koloni på månen, för att kunna förbereda en expedition till planeten Mars.
Chefen för Roscosmos, Vladimir Popovkin, gjorde utspelet den 19 januari:
- Vi vill inte att människan ska bara få gå några steg på månen. Vi håller nu på att diskutera hur man kan börja utforska månen tillsammans med NASA och Europeiska Rymdorganisationen... antingen att upprätta en bas på månen eller att sända upp en station i dess bana.

Popovkins uttalanden utlöste massvis med diskussioner dagen därpå. Voice of Russia publicerade en artikel som hette "Ryssarna är redo att leva och arbeta på månen", som börjar med att konstatera:
"Ryska vetenskapsmän kommer att etablera sig på månen, eftersom en bemannad station skall upprättas där inom kort."
Artikeln citerar Igor Mitrofanov, chefen för rymdforskningsinstitutet vid den ryska Vetenskapsakademin, som betonar att en station på månen är nödvändig, eftersom den kommer att ge människan möjligheten att utveckla och prova nya system för färder till Mars och andra planeter. Han beskrev hur mänskligheten kommer att använda material från månen för industriella ändamål, för att utvinna mineraler, bygga fabriker, och framförallt bygga en raketbas på månen, från vilken man kan sända upp rymdfarkoster till de mest avlägsna delarna av vårt universum.

I USA bekräftade Nasas talesman Michael Brokus, som svar på Popovkins förslag, att amerikanska och ryska rymdexperter faktiskt aktivt har diskuterat planer på att utforska månen inom ramen för den internationella rymdsamordningsgruppen (International Space Exploration Coordination Group). Brokus motiverade varför en permanent koloni på månen är viktig som ett nödvändigt steg mot Mars. Brokus sa:
- Månen betraktas som en optimal plats för att lära människor hur man lever och arbetar på andra planeters ytor. Månen innehåller även information om hur solsystemet föddes, och de potentiella resurserna på månen kan spela en viktig roll för att utöka människans närvaro i rymden. Gör vi detta kan vi utveckla de förmågor som är nödvändiga för att utforska och börja förstå hur man lever självförsörjande på planeters ytor... När människor anländer på månen kommer man att göra vetenskapliga undersökningar av polarregionerna ... vilket kommer att förbättra tekniken som behövs för att utforska Mars.

I sitt "Tal om tillståndet i nationen" dagen före, den 18 januari, slog Lyndon LaRouche fast exakt vilken politik som behövs om mänskligheten skall kunna överleva. Och det är tydligt utifrån ovanstående ryska reaktion att världen verkligen lyssnar.
- Detta är en flergenerationsvektor - ett uppdrag som kommer att ta flera generationer för att slutföra - som kan påbörjas i relativt liten skala, men som växer och växer och växer, tills den dominerar hela den mänskliga civilisationen, sa LaRouche.

Begynnelsen för detta Marsuppdrag var LaRouches kända webcast 1988 "Kvinnan på Mars" (The Woman on Mars). Det är nu dags att påbörja ett paradigmskifte för att skapa en revolution i vetenskap och kultur kring denna framtidssyn, och vända om tre generationer av tillbakagång i vår kultur, genom att slå fast, som Kennedy gjorde, att vi förpliktar oss till att upprätta en permanent koloni på Mars före det nuvarande århundrades slut.

Se LPAC-TV's rapport om detta i "World in Review" den 20 januari med Matthew Ogden: "Russia Proposes Moon Colony" här

Se originalvideon från 1988 där LaRouche talar om "Kvinnan på Mars" (The Woman on Mars) här

Se Rudolph Biérents tal på Schillerinstitutets konferens i Berlin 25 .2 2012, där han gick igenom hur en månbas skulle kunna fungera och vad den skulle producera: På engelska Video  |  Text och på
tyska Video |  Text