LaRouche: Öka USA:s matproduktion!

- Det man måste göra för att lösa matproblemet är väldigt enkelt. Man måste avskaffa den makt över matproduktionen och matdistributionen som framförallt britterna besitter, sa Lyndon LaRouche den 28 december i LPACTVs veckorapport i en diskussion om den nuvarande amerikanska kollapsen i jordbruksproduktionen och den förvärrande matbristen. Vad skall man då göra åt saken? LaRouche sa:
- Om man bara tar de nu befintliga lagarna och stryker dem! Då kommer matproduktionen automatiskt att öka kraftigt.

De amerikanska lagar som håller nere matproduktionen och därmed tillintetgör familjjordbrukare och skapar brist och svältförhållanden, inkluderar bland andra dessa avgörande lagar: 1) Medlemskapsfördraget i Världshandelsorganisationen (började i 1995); 2) Den statliga inkvoteringen av biobränsle år 2005; 3) Växtskyddslagen från 1970 (som tillåter privata patent på växtförädlingar). Deras påverkan är än vidare eftersom antitrustlagarna inte tillämpas, t.ex. avskaffandet av Glass-Steagall-Lagen år 1999. Dessutom skadas jordburket av nedskärningar av NASA, den amerikanska arméingenjörskåren, Landåtervinningsmyndigheten samt andra program som främjar upptäckter och förbättrar markresurserna för jordbruket. Här är några glimtar av dagens jordbrukskaos och matbrist beroende på att dessa lagar förblir i kraft.

Världshandelsorganisationen

Effekten av Världshandelsorganisationen (WTO) uttrycks i rubriken för FN:s Allmänna överenskommelse om tullar och handel vid grundandet på Montrealtoppmötet 1988: "En värld, en marknad".

* USA samt alla medlemstater enades om att avskaffa matreserver, tullar för matimport och matexport samt liknande matsäkerhetsåtgärder, enligt den imperiala ursäkten att de "förvränger handeln". USA håller inte längre matreserver i sitt system, som fortfarande existerar, men är tomt.
Dessutom har handeln och livsmedelsindustrin blivit monopoliserade av en nära samverkande grupp kartellföretag, som dominerar det internationella matflödet och även den inhemska handeln i många nationer. Ett litet antal företag dominerar över 80 procent av det spannmål som handlas världen över: Cargill, Bunge, Louis Dreyfus, ADM och några få andra. De sista resterna av institutioner med nationella intressen för att tjäna bönder och/eller konsumenter har tagits bort. Under de senaste två åren tog Cargill över den australienska Vetestyrelsens [Australian Wheat Board] vetehandelsystem, som förut var ett organ för att tjäna nationen och som upprättades för att företräda bönder. I Kanada kommer den kanadensiska Vetestyrelsen att stängas den 1 augusti 2012 enligt regeringens beslut. I skrivande stund äger bara fyra företag 72 procent av alla spannmålssilos.

* USA och alla medlemsstater gick med på att respektera de orättmättiga rättigheterna för att ett litet antal agrokemiföretag skall kunna hävda sina patentkrav och införa licensavgifter på utsäde. WTO genomförde detta enligt sina regler om "immateriella rättigheter". USA - där det aldrig var tillåtet att ha patent på utsäde för matgrödor - antog galna lagar för att tillåta det, och detta började med Växtartsskyddlagen från 1970.
Monsanto/Cargill, BASF, Syngenta, DuPont/Pioneer, Dow, BayerCropScience, utövar monopol på högavkastande, genmanipulerad majs, soja och andra utsäden. Kartellen härskar över och skär ner växtforskningen. Till exempel, tack vare dessa Kartellföretag - sammanflätade med det Brittiska Imperiets finansiella och politiska makt, har årtionden gått förbi utan att man har utvecklat reservvetestammar som är beständiga mot svartrost och andra växtsjukdomar. Nu till exempel har veterosten UG99 - som först dök upp i Uganda år 1999, och som nu spridits österut så långt som Iran - ingen effektiv motstam som kan användas. Detta är resultatet av det monopolistiska utsädesystemet.

Biobränslelagen

Under mitten på 2000-talet började USA, de europeiska nationerna samt andra nationer att anta galna lagar för att kvotera fram en årlig volym av bränsle som måste komma från livsmedel som görs om till bränsle - majsetanol, sojadiesel, rapsdiesel, veteetanol, palmetanol, osv. Till exempel bestämde Energilagen 2005 (PL 109-58) i USA om obligatoriska nivåer för de årliga biobränsleproduktionen. I USA i skrivande stund går nästan 40 procent av hela majsskörden till etanol. I veckan som slutade den 2 december 2011 producerades en rekordvolym av majsetanol i USA - i en takt av 151 657 miljoner liter om dagen. Majsetanol svarar nu för ungefär 11,5 % av USA:s bensinförbrukning. De största destillatörer inkluderar Cargill och ADM.

Som LaRouche sade: "Systemet är ett folkmord."