Daniel Estulin om LaRouches krigsvarningar

På en presskonferens i Europaparlamentet den 1 december talade den kände spanske författaren och journalisten Daniel Estulin över ämnet "Krisen: Vem drar i trådarna?" Han varnade för att det kan bli en "kedjereaktion" av sammanbrott i det transatlantiska systemet. Hela det transatlantiska systemet hotar att implodera under tyngden av spekulativa finanspapper värderade till 1-2.000 miljarder euro, som aldrig kommer att kunna betalas oavsett hur många räddningspaket som alla "Obama, Blair och Cameron" i världen ställer upp med. Det enda de kan göra, är att ta kål på människorna med budgetåtstramningar, samtidigt som varje uns av nationellt självbestämmande går upp i rök. "Men det är ingen nyhet. Det har den amerikanske fysiske ekonomen Lyndon LaRouche förutsagt länge."

"Dessutom står vi inför ett globalt termonukleärt tredje världskrig. Konfronterat med det transatlantiska finanssystemets undergång och i vetskap om Rysslands och Kinas satsningar på vetenskaplig och teknologisk utveckling, och det faktum att dessa båda stormakter vägrar böja sig för utländska finansdiktat, handlar imperiet på samma sätt som det alltid har gjort. Det sätter i gång krig, vilket idag betyder världskrig och mycket troligt ett globalt kärnvapenkrig. Vår tids 'nya Balkan' är Mellanöstern, som ska trigga i gång en global konflikt, vars främsta måltavla är Ryssland och Kina."

Se hela Estulins tal på Youtube (på engelska):

Crisis: Who is Pulling the Strings? - Part 1

Crisis: Who is Pulling the Strings? - Part 2