Hans Blix berättar mer om IAEA-rapporten för EIR

Hans Blix utvecklade den analys, han gjorde i svensk TV den 8 november, i en intervju med LaRoucherörelsens amerikanska veckotidskrift Executive Intelligence Review (www.larouchepub.com) den 15 november. Intervjun gjordes av Jeffrey Steinberg på telefon mellan USA och Sverige.

Hans Blix slår fast i intervjun, att IAEA-rapporten om Iran inte berättigar någon att sätta igång ett krig mot Iran.

Hela intervjun finns redan publicerad på engelska här