Riksbanken skall ”ta ställning till” bankdelning

Nu ser Riksbankschefen Stefan Ingves också på bankdelningsfrågan. Det var i Riksdagen, när Jacob Johnson från Vänsterpartiet ställde den frågan direkt till riksbankschefen, som Ingves för första gången kommenterade bankdelningsfrågan. Stefan Ingves svarade att detta är något "vi har att ta ställning till" men tillade "längre fram". Han betonade dock att en hel del behöver göras för att se till att banksystemet "är tryggt och säkert".

Det var i Finansutskottets öppna utfrågning om penningpolitiken den 10 november 2011 av Riksbankschefen som vänsterpartisten Jacob Johnson sa:
- Den andra frågan anknyter till en viktig uppgift i den penningpolitiska strategin för Riksbanken, nämligen att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende. Jag tycker det är intressant att kunna för någon månad sedan se, i Storbritannien, Vickerskommissionens förslag, om en s.k. "ringfencing" [instängsling] mellan "retail banking" [detaljhandelsbanker], dvs de samhällsviktiga bankerna och "investment banking" [finansbolag]. Hur ser Riksbankschefen på det? Enligt Vickerskommissionen omsluter de här samhällsviktiga bankerna i Storbritannien bara mellan en sjättedel och en tredjedel av balansomslutningen av bankerna i Storbritannien. Hur ser Riksbankschefen på de här förslagen? Kan det vara något för Sverige?"

Denna gången undvek inte Stefan Ingves som alltid tidigare att svara på frågor om bankdelning. Ingves sa:
- Sen frågan om vi skall välja den väg som Vickerskommissionen har valt att gå i England, att föreslå att man så att säga delar på bankerna eller inte. Det är något vi har att ta ställning till längre fram. Jag kan inte idag säga om det är just den vägen som vi skall gå. En sak är klar och det är att vi behöver göra en hel, dels när det gäller hur vi skall hantera de här sakerna på den offentliga sidan, men också när det gäller kapitaltäckning och ett antal andra regler, som berör svenska banker, som är sådana att svenskt bankväsendet är väl kapitaliserat och i andra avseenden också är tryggt och säkert.

Jacob Johnsons fråga kan höras efter 9:12 minuter till 9:59 minuter på fortsättning 5 av Riksdagens WebbTV-sändning. Denna länk öppnas i Real player direkt: http://193.11.1.27/download/lr0/f2113053s17053e827329n5cardenc3_skandia_20111110094631.med.rm

Stefan Ingves svar kan höras efter 6:52 minuter till 7:40 minuter på fortsättning 6 av Riksdagens WebbTV-sändning. Denna länk öppnas i Real player direkt: http://193.11.1.27/download/lr0/f2113061s17053e827329n6cardenc3_skandia_20111110095631.med.rm

Läs mer om bankdelning här