F.d. Fed-chef: Glass-Steagall hade varit bättre!

Paul Volcker läste Glass-Steagall-lagen ... och såg att den var bättre än hans egen Volcker-bestämmelse mot egenhandel i bankerna!

Intervjuad i Financial Times den 27 oktober sa Paul Volcker, f.d. chef för den amerikanska centralbanken Federal Reserve, att bankerna inte borde klaga på den bestämmelse mot egenhandel som han själv var med om att utforma i Obamas stora finansreform, eftersom Glass-Steagall-lagen var mycket strängare. Formellt sett försvarar Volcker sin egen tandlösa reform, som officiellt kallas Frank-Dodd-lagen, men själv tycker han att Glass-Steagall var bättre.

Financial Times skriver: "Om bankerna ogillar hans bestämmelse så borde de titta på Glass-Steagall, 1930-talets mer drakoniska svar på excesserna som tvingade fram en bodelning mellan affärsbanksverksamhet och värdepappershantering. Mr Volcker tittade på den, säger han, och hittade formuleringar som var enklare men också tuffare. 'Den sa att ett dotterbolag till en bank inte får vara "huvudsakligen inbegripen" – en underbar fras – i garantiverksamhet', säger han. 'Den andra delen är en mycket längre mening där det står att man får agera för en kund genom att köpa eller sälja värdepapper, men det måste vara för kundens räkning och det får aldrig vara för bankens egen räkning. Detta är den stränga tolkningen, ingen egenhandel överhuvudtaget. Man kan inte göra ett dugg. Man får betjäna en kund men man får inte föra upp någonting på de egna räkenskaperna. Så, om bankerna vill gå tillbaka till Glass-Steagall – varsågoda!"

Lyndon LaRouche kommenterade att Volcker, som lät sig utnyttjas av Obama, nu börjar be om ursäkt.