Kongressmannen Micheal Burgess (en republikan från Texas) frågade Bernanke om Glass-Steagall. Bernanke säger som Ingves: Nej!

Den svenska Riksbankschefen Stefan Ingves, som har ett förflutet inom IMF, har upprepade gånger sagt nej till en Svensk Glass-Steagall när larouche.se frågat honom. Nu säger Bernanke (föga överraskande) detsamma.

Den 4 oktober ställde kongresmannen Burges frågan till Bernanke i ett för Representanthuset och Senaten gemensamt utskottsutfrågning, huruvida det "moral hazard" problem som Bernanke alltid talar om skulle kunna lösas med Glass-Steagall.

Bernanke svarade: "Jag tror inte att Glass-Steagall som sådan skulle ha förhindrat krisen. En hel del affärs- och investmentbanker som inte var blandade hade problem. Vi har gjort en hel del för att addressera stabilitetsproblemen i finanssektorn."

Senare i förhöret skyllde Bernanke avsaknaden av ekonomisk återhämtning i USA på Kinas "valutamanipulationer."

Det torde understryka betydelsen av att få fler svenska riksdagsmän att göra som  Valter Mutt (MP) och Annika Lillemets (MP) och ge sig på det spekulativa systemet genom att tillgripa Glass-Steagall lagstiftning. De skriver bland annat att man, mycket riktigt, måste skilja affärsbankerna från den destruktiva spekulation:

"Vid sidan av traditionella affärsbanker har med tiden investmentbanker kommit att spela en allt större roll. Investmentbanker fokuserar på handel med värdepapper och har visat stor kreativitet när det gäller finansiella innovationer såsom CDS (Credit Default Swaps) och CDO (Collateral Debt Obligations) och andra slags derivat. Många av dessa handlas "över disk" - OTC, over the counter - och då detta rör sig om ett kontrakt mellan två parter saknas löpande marknadsnoteringar på det sätt som finns för aktier, valutor och obligationer och det blir därför mycket svårt att ange deras egentliga värde. Att bedöma underliggande tillgångar och risker underlättas knappast heller av "bundling", det vill säga att en mängd olika lån - och då i första hand bostadslån - buntas ihop och sedan säljs vidare som obligationer, något som det finansiella instrumentet CDO specialkonstruerats för"

Skriv på vårt Glass-Steagall-upprop idag, och hjälp oss sätta än mer eld i baken på Sveriges folks främsta representanter.